Завдання з поліфонії: Строгий стиль. Вільний стиль (фуга)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Метою пропонованого практичного посібника з поліфонії є забезпечення однієї з провідних навчальних дисциплін фахової вищої музичної освіти тим необхідним у повсякденній роботі систематичним матеріалом, який має значно полегшити навчальний процес: завданнями для самостійної роботи, детальними тестовими питаннями для перевірки та самоперевірки знань студентів, творчими письмовими вправами та різноманітними завданнями з поліфонічного аналізу. Призначається студентам музичних вишів.

Опис

Ключові слова

поліфонія, строгий стиль

Бібліографічний опис

Беліченко Н. М. Завдання з поліфонії: Строгий стиль. Вільний стиль (фуга) : практичний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв ІІІ – IV рівнів акредитації зі спеціальності 6.020205 «Музичне мистецтво», спеціалізація «Хорове диригування» / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. Харків : С.А.М., 2015. 80 с.