Підручники. Посібники. Навчальні посібники...

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 30
 • Документ
  Навчальний посібник з італійської мови для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Ч. 1
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2024) Боровенська, Тетяна Олексіївна
  Вивчення італійської мови є неодмінним складником академічного вокального мистецтва. Даний навчальний посібник має за мету сформувати іншомовну комунікативну компетентність у сфері професійного спілкування в усній і письмовій формах, що забезпечить можливість опанування новітньою фаховою інформацією.
 • Документ
  Методика роботи з хором
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2020) Савельєва, Ганна Сергіївна
  Навчальне видання є викладом лекційного курсу «Методика роботи з хором», що викладається на 2 курсі бакалаврату спеціальності «Хорове диригування». Курс «Методика роботи з хором» має на меті сприяти творчому втіленню сучасних методичних проблем хорового виконавства, формуванню навичок узагальнення виконавського досвіду та пошуку різноманітних шляхів вирішення виконавських завдань. Як предмет, що синтезує в собі знання з дисциплін професійного циклу, лекційний курс потребує загальної ерудованості, творчого мислення студента.
 • Документ
  Методика роботи з хором
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2020) Савельєва, Ганна Сергіївна
  Навчальне видання є викладом лекційного курсу «Методика роботи з хором», що викладається на 2 курсі бакалаврату спецільності «Хорове диригування». Курс «Методика роботи з хором» має на меті сприяти творчому втіленню сучасних методичних проблем хорового виконавства, формуванню навичок узагальнення виконавського досвіду та пошуку різноманітних шляхів вирішення виконавських завдань. Як предмет, який синтезує в собі знання з дисциплін професійного циклу, лекційний курс потребує загальної ерудованості, творчого мислення студента.
 • Документ
  Методика викладання спеціальних дисциплін
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2020) Савельєва, Ганна Сергіївна
  Навчальне видання є стислим викладом лекційною курсу «Методика викладання спеціальних дисциплін», що викладається на 4 курсі бакалаврату спеціальності «Хорове диригування». Конспект лекцій розкриває зміст навчальної програми з дисципліни та спирається на Робочий навчальний план підготовки молодшою спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціальність «Хорове диригування», галузь знань 02 «Культура і мистецтво». За основу побудування змісту дисциплін у передвищих фахових музичних навчальних закладах запропоновано навчальні програми, створені викладачами ПЦК «Хорове диригування» Харківського музичного училища ім. Б. М. Лятошинського, де студенти кафедри хорового диригування ХНУМ ім. Б, М. Котляревського отримують педагогічну практику.
 • Документ
  Оперно-хорова творчість В. С. Губаренка
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2018) Белік-Золотарьова, Наталія Андрiївна
  Оперно-хоровий спадок українських композиторів в 1945 - 1970-х роках характеризується різноманіттям тематики, жанровими мікстами, синтезом традицій і новаторства в створенні сучасного оперного твору. Найбільш цікаві рішення в оперному жанрі вдаються тим авторам, які володіють драматургічним чуттям, здатні за наявності яскраво відчутної тенденції до індивідуалізації жанру відчувати глибинний зв'язок з існуючими його різновидами. Сміливі драматургічні рішення знаходить у своїх творах Віталій Сергійович Губаренко (13.06.1934-05.05.2000). Однак новаторство композитора в жоднім разі не заперечує традицій оперного мистецтва, а випливає з їх глибокого осмислення й розуміння тенденцій їх розвитку
 • Документ
  Співак і мова культура співу мовою оригіналу: теорія та практика
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2002) Мадишева, Таїсія Петрівна
  Навчальний посібник розрахований на використання у курсі „Культура мови у співі”, у класах сольного співу та концертно-камерного співу, а також всюди, де гостро стоїть проблема співу різними мовами (українською, російською, німецькою, англійською, італійською). Видання може бути корисним усім, хто бажає навчитися співати іноземними мовами. Посібник містить порівняльну методику співу іноземними мовами, методичні поради щодо засвоєння у співі окремих мов і практичні вправи для засвоєння та втілення конкретних навичок до навчального процесу.Викладені у посібнику теоретичні положення та практичні поради допоможуть у розв’язанні проблем науково-методичного забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних вимог світового виконавського мистецтва.
 • Документ
  Завдання з поліфонії: Строгий стиль. Вільний стиль (фуга)
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2015) Беліченко, Наталія Миколаївна
  Метою пропонованого практичного посібника з поліфонії є забезпечення однієї з провідних навчальних дисциплін фахової вищої музичної освіти тим необхідним у повсякденній роботі систематичним матеріалом, який має значно полегшити навчальний процес: завданнями для самостійної роботи, детальними тестовими питаннями для перевірки та самоперевірки знань студентів, творчими письмовими вправами та різноманітними завданнями з поліфонічного аналізу. Призначається студентам музичних вишів.
 • Документ
  І Іоліфонія
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2017) Очеретовська, Неоніла Леонідівна; Цицалюк, Григорій Никифорович
  Рекомендований навчальний посібник охоплю є обширну тематику курсу поліфонії як суворого, так і вільного стилю. Робота є результатом багаторічної педагогічної діяльності авторів у викладанні курсу поліфонії і містить теоретичні положення, практичні творчі вправи, аналітичні розвідки. Особливістю цього видання є залучення насамперед музичного матеріалу української музики: класичної, сучасної, українського фольклору. Навчальний посібник адресований студентам-музикознавцям та виконавцям. Він буде корисним педагогам-музикантам вищих та середніх музичних навчальних закладів.
 • Документ
  Процеси оновлення художньої мови театру анімації в другій половині XX — на початку XXІ століття
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2022) Щукіна, Юлія Петрівна
  Посібник укладено з урахуванням розробленої на кафедрі театрознавства ХНУМ імені І. П. Котляревського методики викладання навчальної дисципліни «Історія і теорія театру анімації». Видання містить матеріали лекцій, а також наочно-ілюстративні, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, навчальні завдання, довідково-інформаційний апарат для вивчення дисципліни «Історія і теорія театру анімації» освітньо-професійних програм Сценічне мистецтво («Режисура театру ляльок»), Сценічне мистецтво («Театрознавство»), Сценічне мистецтво («Акторська майстерність театру ляльок»). Для студентів і викладачів вишів зі спеціальності «Сценічне мистецтво» та всіх, хто цікавиться історією й сучасними тенденціями розвитку театру анімації.
 • Документ
  Твори сучасних композиторів Слобожанщини для мішаних ансамблів за участю баяна, акардеона
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2023) Снєдков, Ігор Іванович
  Музичну хрестоматію укладено на підставі програм освітнього компоненту «Ансамбль» відповідно до ООП «Оркестрова майстерність» та вимог Державного стандарту вищої освіти 025 «Музичне мистецтво». Запропоновані до опанування твори призначені для забезпечення нотним програмним матеріалом освітнього процесу та практичної діяльності здобувачів закладів вищої освіти мистецького спрямування
 • Документ
  Процеси оновлення художньої мови театру анімації в другій половині XX — на початку XXІ століття
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Щукіна, Юлія Петрівна
  Посібник укладено з урахуванням розробленої на кафедрі театрознавства ХНУМ імені І. П.Котляревського методики викладання навчальної дисципліни «Історія і теорія театру анімації». Видання містить матеріали лекцій, а також наочно-ілюстративні, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, навчальні завдання, довідково-інформаційний апарат для вивчення дисципліни «Історія і теорія театру анімації» освітньо-професійних програм Сценічне мистецтво («Режисура театру ляльок»), Сценічне мистецтво («Теат рознавство»), Сценічне мистецтво («Акторська майстерність театру ляльок»). Для студентів і викладачів вишів зі спеціальності «Сценічне мис тецтво» та всіх, хто цікавиться історією й сучасними тенденціями розвитку театру анімації.
 • Документ
  Наукові проблеми сучасного фортепіанного виконавства
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Чернявська, Маріанна Станіславівна; Тимофеєва, Кіра Валеріївна
  Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які вивчають курс «Наукові проблеми сучасного фортепіанного виконавства». Видання включає виклад основного змісту навчальної дисципліни, перелік необхідної для вивчення дисципліни наукової та науково-методичної літератури, завдань до різних видів навчальної діяльності студентів та рекомендацій щодо її здійснення
 • Документ
  Дитяча хорова література
  (Харків ФОП Панов А. М., 2021) Дніпровська, Наталя Георгїівна; Александрова, Оксана Олександрівна
  Посібник присвячений творчості видатних композиторів, твори яких стали вагомим внеском у жанр дитячої хорової музики. До видання ввійшли також навчально - методичні рекомендації, словник музичних термінів, практичні завдання, словник інтерпретатора музики, нотні приклади. Посібник розрахований на здобувачів освіти, викладачів, педагогічних працівників освітніх закладів, музичних шкіл, шкіл мистецтв та естетичного виховання; керівників дитячих хорів, вокальних ансамблів та музичних керівників закладів дошкільної освіти; слухачів академії післядипломної освіти
 • Документ
  Benvenuto all’opera italiana
  (Харків ФОП Панов А. М., 2019) Боровенська, Тетяна Олексіївна
  Даний навчальний посібник сприяє розвитку та вдосконаленню вмінь усного мовлення італійською мовою у сфері музичного мистецтва, формуванню граматичних вмінь, а також сприяє розширенню знань про музичну культуру Італії, видатних представників музики та їх творів. Посібник призначений для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів культури і мистецтв України а також усіх, хто цікавиться італійською мовою та італійською музичною культурою
 • Документ
  Педагогічна творчість. Практикум для студентів
  (Харків Федорко, 2020) Лобанов, Анатолій Петрович
  Навчально-методичний посібник «Педагогічна творчість» розрахований для підготовки студентів до теоретичних, практичних та семінарських занять з дисципліни «Майстерність актора». Він включає коло питань з теорії та практики театральної справи, основаної на педагогічній та артистичній діяльності автора, спонукає до серйозного вивчення професії, розширює горизонти знань про театр, вчить моральним чинникам життя у творчому колективі, умінню аналізувати свою роботу та творчість колег. До книги увійшли статті, та виступи на вітчизняних мистецьких конкурсах та фестивалях, державних іспитах, поздоровлення колег і учнів, біографічні спогади, робочі програми курсу «Майстерність актора», іконографічні матеріали.
 • Документ
  Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ХНУМ ім. І.П. Котляревського з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
  (ФОП Панов А. М., 2019) Лаптінова, Юлія Іванівна
  Навчальний посібник призначений для формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Рекомендується для самостійної роботи студентів музичних спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів. Посібник містить фахові тексти та їх аудіозаписи. Активне сприйняття автентичних діалогів носіїв англійської мови сприятиме розвитку та вдосконаленню аудитивних навичок та умінь сприймати-розуміти професійно-орієнтоване мовлення в ситуаціях іншомовного спілкування фахівців-музикантів. Запропоновано граматичний довідник та одномовний словник
 • Документ
  Пісні Слобідської України
  (2006) Новікова, Лариса Іванівна
  До збірки та компакт-диску другої редакції увійшли пісні, зібрані доцентом ХДУМ Новіковою Л.І на Харківщині, і найбільш типові для Слобожанського регіону. Подані матеріали знайомлять з історією цієї етнографічної території, соціальними змінами, що відбулися за останні сто років і їх вплив на побут і пісенність краю. Видання призначене для студентів, викладачів фольклору, музикантів.
 • Документ
  Теоретико-методичні засади естрадно-джазового співу
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2010) Дрожжина, Наталія Володимирівна
  Навчальна дисципліна «Естрадно-джазовий спів» посідає центральне місце у підготовці професійних фахівців у галузі естрадного вокального виконавства до майбутньої виконавської та педагогічної роботи. Вивчення загальних та спеціалізованих виявів вокального виконавства естради дозволяє обґрунтувати комплексну теорію та відповідну методику викладання естрадно-джазового співу, яка базується на поєднанні складових компонентів вокального естрадного мисте цтва в єдину систему. Репрезентована в посібнику авторська методика виховання професійного естрадно-джазового співака ґрунтується на низці загальнодидактичних принципів вокальної педагогіки, а також принципах резонансної теорії мистецтва співу. Робота з посібником передбачає як спільне опанування теоретичного та практичного матеріалу в системі викладач — студент, так і самостійну роботу студентів. Посібник розраховано на студентів, викладачів, а також на широке коло дослідників за спеціальністю «Музичне мистецтво естради».
 • Документ
  Навчальний посібник для самостійної роботи студентів ХНУМ ім. І.П. Котляревського з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (театральне відділення)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Лаптінова, Юлія Іванівна
  Навчальний посібник призначений для формування мовленнєвої компетенції в аудіюванні. Рекомендується для самостійної роботи студентів музичних спеціальностей денної, заочної та дистанційної форм навчання вищих навчальних закладів. Посібник містить фахові тексти та їх аудіозаписи. Активне сприйняття автентичних діалогів носіїв англійської мови сприятиме розвитку та вдосконаленню аудитивних навичок та умінь сприймати-розуміти професійно-орієнтоване мовлення в ситуаціях іншомовного спілкування фахівців музикантів. Запропоновано граматичний довідник та одномовний словник
 • Документ
  Нетрадіційні прийоми гри в акустичній структурі інструментального звукоутворення (струнно-смичкова група), смичкова техніка| і
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2017) Мужчіль, Віктор Степанович
  Навчальний посібник представляє, на прикладі струнно-смичкової групи, один з провідних напрямків звукотворчості XX століття в його русі до сонорності: «неакадемічні» способи гри па академічних інструментах. Визначення «акустична структура «інструментального звукоутворення» покликане відобразити ракурс дослідження нового музичного звуку, конкретизуючи його (ракурс) у визначенні аналізу трьох діючих компонентів звукового джерела: збудник/артикулятор - вібратор - резонатор. Оскільки розгляду нетрадіційних прийомів гри з позиції мобільності 3-х елементної структури інструментального звукоутворення в сучасних дослідженнях практично не присвячено, у навчальному посібнику значне місце приділено теоретичному обгрунтуванню даного феномена, і насамперед тенденції гіперболізації, диференціації і трансгресії. Музичний посібник має унікальне практичне значення як перший в Україні довідник (хрестоматія) в якому представлена на основі акустичної структури інструментального звукоутворення, система нетрадиційних прийомів гри в музиці XX століття (струнно-смичкової групи). Навчальний посібник може використовуватися у навчальних курсах композиції, інструментознавства, інструментування, музично-теоретичних дисциплін, які присвячені розгляду проблем сучасного музичного мистецтва, музичної акустики, сучасної нотної графіки, а також у виконавській практиці на струнно-смичкових інструментах як в середніх, так і у вищих навчальних закладах.