Методика роботи з хором

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Навчальне видання є викладом лекційного курсу «Методика роботи з хором», що викладається на 2 курсі бакалаврату спецільності «Хорове диригування». Курс «Методика роботи з хором» має на меті сприяти творчому втіленню сучасних методичних проблем хорового виконавства, формуванню навичок узагальнення виконавського досвіду та пошуку різноманітних шляхів вирішення виконавських завдань. Як предмет, який синтезує в собі знання з дисциплін професійного циклу, лекційний курс потребує загальної ерудованості, творчого мислення студента.

Опис

Ключові слова

хорове виконавство, хорове диригування, бакалавр

Бібліографічний опис

Савельева Г. В. Методика роботи з хором. В. 2 ч. Ч. 2: Методичні основи роботи над елементами хорової звучності : курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-І\/ рівнів акредитації, спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізація «Хорове диригування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Харків : Копі-студія «Ларец», 2020. 56 с. с.