Жанр фортепіанної сонати в творчості харківських композиторів (на прикладі творів 70 - 80-х років ХХ століття)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження полягає у виявленні композиційно-драматургічних особливостей фортепіанної сонати харківських композиторів 70–80-х років ХХ століття. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше виявлено виконавську складову обраних фортепіанних сонат харківських композиторів 70–80-х років ХХ століття; розглянуті композиційно-драматургічні особливості Сонати для фортепіано В. Дробязгіної, Сонати для фортепіано № 3 В. Г. Іванова, Сонати для фортепіано № 4 В. С. Бібіка, Сонати для фортепіано С. П. Турнєєва

Опис

Ключові слова

українська фортепіанна музика, українська фортепіанна соната, В. С. Бібік, В. І. Дробязгіна, С. П. Турнєєв, В. Г. Іванов

Бібліографічний опис

Борінова А. В. Жанр фортепіанної сонати в творчості харківських композиторів (на прикладі творів 70 - 80-х років ХХ століття) : магіст. робота / А. В. Борінова ; наук. кер. Мізітова А. А. - Харків, 2020. - 135 с.