кафедра спеціального фортепіано

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 51
 • Документ
  Фортепіанна творчість Тан Дуна: стиль та інтерпретація
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2023) Ван Чжань
  Китайсько-американський композитор Тан Дун, який народився у 1957 році, безсумнівно, одна з найвпливовіших постатей серед нині живих азіатських композиторів. Його помітна творча концертна активність, диригентська діяльність у оперному та оркестровому напрямку зробили його вельми впізнаним. Але справжнє визнання широкої громадськості і світову відомість він здобув у 2001 році, коли музика композитора досягла піку слави. У цей рік він був нагороджений премією Оскара за найкращу оригінальну музика до фільму «Тигр, що крадеться, затаївшийся дракон». Тан Дун отримав позитивні відгуки і схвалення як у себе на батьківщині, так і у західному світі. Одночасно йому почали пропонувати виступити відомі концертні заклади, в тому числі Метрополітен-опера, Лондонський симфонічний оркестр і Берлінська філармонія. Фортепіано посідає у творчості Тан Дуна значне місце як сольний інструмент, так і у складі камерних ансамблей, а також з оркестром. Таким чином, фортепіанна творчість Тан Дуна є оригінальним цілісним художнім явищем, дотепер у повному обсязі не дослідженим.
 • Документ
  Фортепіанна творчість Чжао Сяошена в аспекті новацій музичної мови
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2023) Яо Яньцзюня
  Чжао Сяошен (народився в Шанхаї в 1945 році) – композитор, піаніст і педагог, чий внесок в історію китайської фортепіанної музики є репрезентацією унікального композиційного підходу: міжкультурного поєднання західного серіалізму та стародавньої китайської філософії, притаманної його власній системі композиції «тай-чи». Фортепіанна творчість Чжао Сяошеном на сьогодні мало досліджена. Мета дослідження – створення цілісної картини фортепіанної творчості Чао Сяошена в аспекті новаторства музичної мови.
 • Документ
  Неофольклорний напрям у китайський фортепіанній музиці
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Сюй Цзиці
  Метою даного дослідження став розгляд специфіки неофольклоризму як художнього спрямування китайської фортепіанної музики завдяки виявленню найбільш його основних принципів, характерних варіантів відтворення в фортепіанних творах китайських композиторів.
 • Документ
  Фортепіанні твори Е. Гріга в аспекті виконавської проблематики
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Сунь Чан
  Об'єктом дослідження являється фортепіанна творчість Е.Гріга. Предмет дослідження – фортепіанні твори Е. Гріга в аспекті виконавської проблематики. Матеріалом дослідження твори Е.Гріга для фортепіано: «Ліричні п’єси», «Норвезькі танці», Балада, сюїта «З часів Хольберга», Сонната мі мінор, Концерт для фортепіано з оркестром ля мінор, а також записи їх виконання: Єви Кнардаль, Лейф Ове Сандснеса, Гейра Хеннінг Браатена, Герхарда Оппітца, Лі Юнді, Ланг Ланга, Хуен Цзиньфена.
 • Документ
  Звуковий образ фортепіано у ранніх творах Альбана Берга
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Шелудякова, Світлана Олегівна
  Дане дослідження є першим, предметом якого є визначення параметрів звукового образу фортепіано у ранніх фортепіанних творах А. Берга з урахуванням їх композиційного задуму, еволюції музичної мови та інтерпретаційного аспекту.
 • Документ
  Дитяча фортепіанна музика Ж. Колодуб, В. Птушкіна і О. Іванька: композиторськи та виконавськи аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Чижик, Валерія Олександрівна
  Дана магістерська праця є першим досвідом комплексного розгляду дитячих фортепіанних п’єс О. Іванька, а також творів В. Птушкіна і Ж. Колодуб у контексті стилістичних напрямків дитячої фортепіанної музики (неоромантизм, модернізм, авангард). У роботі вперше розглянуто творчість композиторів О. Іванька, В. Птушкіна та вплив українського мелосу на їх творчість, а у Ж. Колодуб – вплив авангардної музичної естетики ХХ століття
 • Документ
  Жанр фантазії у фортепіанній творчості українських композиторів: стильовий та виконавський аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Слабік, Аліна Олександрівна
  Матеріалом дослідження є фантазії українських композиторів, а саме фортепіанні твори Віктора Теличка, Володимира Волонтира, Романа Меденці, Василя Цанька, Іштвана Мартона, Зігмунда Лендєла, Олександра Безбородька, Дезидорія Задори, Михайла Завадського, Федора Якименка, Володимира Борисова, Володимира Заремби та Геннадія Саська, аудіо- та відео матеріали. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вперше обґрунтовано композиційно-драматургічний, стильовий та інтерпретаційний аспекти жанру фантазії у творчості композиторів України
 • Документ
  Особливості виконавського стилю Дьордя Цифри
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Скарженюк, Богдан Андрійович
  Матеріалом дослідження послугували дві транскрипції П’ятого угорського танцю Й. Брамса [«Transcriptions: Grandes Études de Concert»], автобіографія [«Cannons and Flowers»] Д. Цифри, аудіо- відеозаписи його виконання, рецензії на його концерти (1954-57-х та 80-х рр.), інтерв’ю з ним (Андраш Балінт Варга), документальні фільми, радіопередачі, CD та історії (зібрані Дьюлою Карпаті від друзів джазових музикантів Цифри). Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні специфіки виконавського стилю Дьордя Цифри крізь призму композиційно-драматургічного аналізу двох його транскрипцій П’ятого угорського танцю Й. Брамса
 • Документ
  Шубертіанство як тенденція фортепіанного виконавства ХХ століття (на прикладі експромтів ор. 90 та ор.142 Ф. Шуберта)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Самосватова, Олена Сергіївна
  Наукова новизна отриманих результатів магістерського дослідження полягає у спробі порівняльного інтерпретологічно-виконавського аналізу експромтів Ф. Шуберта; визначенні інтерпретаційних моделей виконання експромтів Ф. Шуберта; виявленні рис шубертіанства як тенденції фортепіанного виконавства ХХ ст.
 • Документ
  Концертно-фортепіанний стиль М. Скорика: жанровий та виконавський аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Петришин, Дмитро Миколайович
  Мета дослідження – виявити жанрово-стильову та виконавську специфіку концертів для фортепіано з оркестром № 1, № 2 та № 3 М. Скорика. Матеріалом дослідження є нотний текст Концертів №1, №2 та №3 для фортепіано з оркестром М. Скорика, а також виконавські версії даного твору, представлені Д. Чубак (Україна),Е. Нільсен (Данія) та Є. Ржановим (Україна)
 • Документ
  Виконавські принципи фортепіанних циклів Франсиса Пуленка ("Прогулянки", "Вічні рухи", тричастинна сюїта C-dur)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Палець, Олена Сергіївна
  У магістерській роботі вперше здійснена спроба дослідження фортепіанних циклів Ф. Пуленка як єдиного стильового утворення, в комплексі питань істотних особливостей жанру, інтерпретації та методології роботи виконавця, а також в розширенні уявлень про полісемії жанру сюїти. Зазначені фортепіанні цикли вперше досліджуються з точкизору інтерпретації та методики роботи виконавця над музичним твором
 • Документ
  Специфіка виконавської інтепретації дитячих фортепіанних циклів композиторів ХІХ – ХХ ст.
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Опанасенко, Антоніна Вікторівна
  Матеріал дослідження − «Дитячі сцени» Р. Шумана, «Дитячий куточок» К. Дебюссі, а також аудіо- та відео- записи виконавських версій даних фортепіанних циклів. У роботі здійснено першу спробу у вітчизняному українському музикознавстві виявити специфіку виконавської інтерпретації дитячих фортепіанних циклів Р.Шумана та К. Дебюссі; зроблено порівняльний аналіз двох виконавських версій фортепіанного циклу «Дитячі сцени» Р. Шумана
 • Документ
  Інтерпретаційні засади фортепіанної творчості Всеволода Задерацького
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Левандовська, Яна Станіславівна
  Матеріалом дослідження слугують твори В П. Задерацького для фортепіано: цикли «Батьківщина», «24 прелюдії», Сонати №1, 2, та їх виконавські версії Я. Немцова, О. Журко, Д. Єкимовського, Ф. Амірова, П. Назарова. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у цілісному тлумаченні творів для фортепіано, створених українським композитором, які раніше були маловідомими, а також взаємодії національного та загальноєвропейських векторів у його творчості
 • Документ
  Виконавська поетика фортепіанних інтермецо ор. 117 Й. Брамса
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Карпова, Валентина Вікторівна
  В науковій роботі систематизуються та аналізуються наявні підходи до дослідження творчості Й.Брамса; здійснено порівняльний аналіз виконавських версій фортепіанних інтермецо Й. Брамса Марк-Андре Амлена та Андраша Шифа; представлено інтерпретативний аналіз обраного твору в аспекті оригінального втілення виконавцями авторського задуму інтермецо ор.117
 • Документ
  Жанр фортепіанної сонати у творчості харківських композиторів кінця ХХ - початку ХХI століття
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Жученко, Анастасія Сергіївна
  Матеріалом дослідження слугують сонати В.Птушкіна (Соната №3, 1981 р.; Соната №1, 2021 р., друга редакція), Л.Шукайло (Соната№2 ,1984 р.; Сонатина, 2009 р.), О.Щетинського (Соната для фортепіано, 1980 р.; Соната для двох фортепіано, 1992 р.). У роботі систематизовано та простежено еволюційний розвиток фортепіанних сонат харківських композиторів періоду кінця ХХ — початку ХХІ століття, сформулювані основні виконавсько-інтерпретаційні завдання у фортепіанних сонатах В.Птушкіна, Л.Шукайло, О.Щетинського
 • Документ
  Фортепіанна мініатюра у творчості А. Штогаренка: жанрово-стильовий та виконавський аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Гулевич, Павло Петрович
  Матеріал дослідження — фортепіанні цикли «Образи» та «Етюдикартини» А. Штогаренка (нотний текст, аудіо - та відео- записи виконавських версій фортепіанних циклів композитора). В роботі здійснюється спроба виявити специфіку трактовки жанру фортепіанної мініатюри у творчості А. Штогаренка в контексті становлення українського національного виконавського мистецтва; специфіку виконавської інтерпретації обраних фортепіанних мініатюр як композицій, що ввібрали в себе багату палітру різноманітних художніх виконавських засобів
 • Документ
  Музична династія Шукайло як видатні представники фортепіанного та композиторського мистецтва Слобожанщини
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Горобчук, Катерина Олександрівна
  Об’єктом дослідження є композиторська школа Харкова другої половини ХХ – перших десятиліть ХХІ століть. Новизна результатів дослідження виявляється у репрезентації першого досвіду порівняльного аналізу виконання фортепіанних творів Л. Шукайло майстрами-піаністами, що може допомогти виконавцям краще зрозуміти проблематику та особливості виконання творів композиторки
 • Документ
  Фортепіанні цикли Р. Шумана: специфіка виконавської драматургії
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Герасименко, Інна Юріївна
  Матеріал дослідження – фортепіанні цикли «Карнавал», «Лісові сцени», «Метелики» Р. Шумана ( зокрема, аудіо- та відео- записи виконань даних фортепіанних циклів). У дослідженні вперше здійснено компаративний аналіз виконавських версій фортепіанних циклів Р. Шумана «Карнавал», «Метелики», «Лісові сцени» у інтерпретаційних концепціях К. Аррау, П. Бадура-Скоди, К. Хаскіл, В. Кемпфа, Н. Фрейре, М. Перайї; виявлено оригінальне втілення музичної драматургії фортепіанних циклів Р. Шумана у виконавських концепціях вищезазначених піаністів
 • Документ
  Фортепіанні сонати Л. ван Бетховена у практиці автентичного виконавства
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Сухленко, Юрій Сергійович
  Матеріал дослідження – нотний текст сонати для фортепіано A-dur op. 2 №2 (1794—1795), сонати для фортепіано cis-moll ор. 27, №2 (1801), сонати для фортепіано d-moll op. 31 №2 (1802), сонати для фортепіано E-dur ор. 109 (1820), та записи П. Бадура-Шкоди, Р. Браутігама, О. Любімова. Дане дослідження є першим, предметом якого є виявлення специфіки інтерпретації фортепіанних сонат Л. ван Бетховена представниками автентичного виконавства
 • Документ
  Соната для фортепіано op. 68 № 3 Ісаака Альбеніса: жанрова та виконавська специфіка
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Коляда, Вікторія Олександрівна
  Метою дослiдження є виявлення жанрових та виконавських принципів Сонати для фортепіано ор. 68 No 3 Ісаака Альбеніса. Вперше зроблено загальну характеристику сонати op. 68 № 3 І. Альбеніса, виявлено принцип композіційної техніки сонати