кафедра спеціального фортепіано

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 63
 • Документ
  Втілення національних традицій у фортепіанних творах китайських композиторів другої половини ХХ - початку ХХI століть
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Чжан, Ченьцзюнь
  Багата у змістовному та мистецькому стосунках китайська фортепіанна музика в аспекті її системних зв’язків із національними константами дотепер не ставала об'єктом застосування дослідницьких сил. Таким чином, представляється безсумнівною нагальна необхідність та актуальність праць, присвячених вивченню фортепіанної творчості китайських композиторів XX-XXI століть, виявленню та осягненню його генези, історії та комплексу взаємодій з національною культурою. Джерелознавчою основою для цього дослідження послужили видані в Китаї збірки китайського національного фольклору та фортепіанних творів; періодичні видання «Музична творчість», «Жовтий дзвін», «Вісник консерваторії ім. Сінхая», «Вісник Центральної консерваторії», «Музичне мистецтво», «Фортепіанне мистецтво»; інтерв’ю з Ван Лісаном, Діном Шаньде, Лі Інхаєм, Чжу Ванхуа, Цзян Веньє та іншими композиторами.
 • Документ
  Втілення художніх ідей класицизму у фортепіанних творах крупної форми Карла Черні
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Колесник, Марія Олегівна
  У Харківському національному університеті імені І. П. Котляревського вже декілька років поспіль проводиться конкурс «Карл Черні: більше, ніж етюди», у рамках якого, за задумом, авторок проєкту К. Підпорінової та І. Сухленко, учасники та слухацька аудиторія знайомляться з композиторською творчістю Карла Черні. Актуальність даної теми обумовлена відсутністю досліджень, присвячених творам крупної форми К. Черні та необхідністю їх впровадження у сучасну виконавську практику. Дане дослідження є першим у вітчизняному мистецтвознавстві, предметом якого є крупна форма у фортепіанній творчості К. Черні, представлена у контексті художніх ідей Класицизму.
 • Документ
  Варіації на тему Р. Шумана: контекстуальний аналіз фортепіанних творів К. Шуман, Й. Брамса, К. Каравассиліса
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Кудєліна, Ірина Олександрівна
  Окрім творів К. Шуман та Й. Брамса, в 2008 році сучасному світові грецький майстер К. Каравассиліс — композитор, піаніст, диригент, професор Музичної академії в Оттаві (Канада), презентував свій Концертний твір для фортепіано «Pandora's Jar» (Глат Пандори) на тему Р. Шумана з фортепіанного циклу «Bunte Blätter» ор. 99. У магістерській роботі вперше досліджено історіографічний нарис життя та творчості К. Каравассиліса, охарактеризовані особливості його композиторського стилю через особисте спілкування з автором, надано перелік його фортепіанних творів, здійснено порівняльний та контекстуальний аналіз фортепіанних творів К. Шуман, Й. Брамса та К. Каравассиліса в аспекті виконавської специфіки.
 • Документ
  Цикл фортепіанних поем Рейнальдо Ана «Le Rossignol Éperdu»: жанрово-стильова та виконавська специфіка
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Логвін, Іван Михайлович
  Фортепіанна творчість композитора найбільш довгий час знаходилась поза увагою як дослідників так і виконавців, тому саме малодослідженість фортепіанної музики Р. Ана зумовлює актуальність даної магістерської роботи. Обраний цикл привертає увагу перш за все своїм об’ємом, адже складається з 4-х частин і налічує більше 50 мініатюр. Наукова новизна отриманих результатів полягає у вивченні малодослідженого циклу Р. Ана з точки зору втілення принципів композиторського стилю митця, а також виявленні виконавської специфіки мініатюр циклу. Аналіз циклу «Le Rossignol Éperdu» з окресленого ракурсу здійснюється вперше.
 • Документ
  Специфіка виконавської інтепретації фортепіанних сонат Р. Шумана
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Майборода, Валерія Валеріївна
  Мета дослідження – полягає у виявленні особливостей виконавських концепцій трьох фортепіанних сонат Р. Шумана в інтерпретації видатних майстрів фортепіанного мистецтва ХХ ст. Дані фортепіанні сонати вперше досліджуються з точки зору інтерпретації та методики роботи виконавця над музичним твором. Фортепіанні сонати Р.Шумана розглядаються з позицій виконавської проблематики, підпорядкованої практичним завданням реалізації композиторського задуму.
 • Документ
  Фортепіанна творчість Сергія Борткевича в сучасній виконавській практиці: концерт № 3 для фортепіано з оркестром «Per aspera ad astra»
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Мусаєва, Анна Баширівна
  Творчість видатного харків’янина – концертного піаніста, композитора і музичного педагога Сергія Едуардовича Борткевича (1877–1952) ще донедавна являла собою одну з маловідомих сторінок української музичної культури ХХ сторіччя. В український музичний простір творчість С. Борткевича наново увійшла на початку 2000-х завдяки диригентові Миколі Сукачу - очільнику чернігівського оркестра «Філармонія». Враховуючи, що наявні дослідження фортепіанної музики майстра не охоплюють повною мірою саме виконавський аспект його творчості, задля вироблення (формалізацї) підходів до художньо достовірного та коректного прочитання музичних ідей, релевантних його стильовій специфіці, пропоноване дослідження сфокусоване саме на виконавському аспекті фортепіанних творів С. Борткевича, що і становить його актуальність.
 • Документ
  Жанр імпровізації у фортепіанній творчості європейських композиторів кінця ХІХ-ХХ століть
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Нищота, Єлизавета Іванівна
  На сьогодні існує ряд досліджень присвячених імпровізації як типу музикування: С. П. Давидов [13, 14], М. Резанцева [36], А. Романова [37], Б. Стецюк [41], проте імпровізаційним витокам певних жанрів композиторської музики досі мало приділено уваги. Наявність значного композиторського доробку у жанрі імпровізації та відродження інтересу доцього типу музикування й обумовлює актуальність пропонованого дослідження. В роботі вперше здійснюється аналіз базових ознак жанру фортепіанної імпровізації, зокрема розглядається імпровізація як жанр виконавської та композиторської діяльності.
 • Документ
  Національний мовно-стилістичний комплекс у фортепіанній музиці Б. М. Лятошинського та М. М. Скорика
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Пацація, Теона Тамазієвна
  Матеріалом дослідження обрані фортепіанні твори Б. Лятошинського та М. Скорика, задіяні в новітньому культурно-творчому ландшафті Харкова як знакові події його життя. У магістерській роботі вперше у вітчизняному музикознавстві узагальнено музикознавчі cпостереження щодо значення традиції в системі композиторської освіти (Лятошинський -Скорик), що в свою чергу вказує на роль мовно-стилістичного комплексу, який уособлює єдність універсальних та авторських принципів мислення в контексті національно-визначеної культури кінця ХХ-ХХІ століть (на матеріалі української фортепіанної музики), й увиразнює значущість особистості творця та наявність митця-універсаліста класичного типу.
 • Документ
  Вокальний цикл "Любов поета" Р. Шумана в динаміці виконавських версій
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Потоцький, Станіслав Геннадійович
  В роботі вперше прослідковано еволюцію інтерпретації Д. Фішер-Діскау з піаністами Дж. Муром, Й. Демусом, В. Горовицем вокального циклу «Любов поета» ор. 48; розглянуто виконавське втілення першої композиторської версії вокального циклу Р. Шумана «Любов поета» ор. 48; розкрито особливості інтерпретації вокально-інструментального дуету Т. Гемпсон / М. Аргеріх. Подальшого розвитку набули наукові ідеї Т. Молчанової про концертмейстерство.
 • Документ
  Стильові домінанти музичної творчості Марти Аргеріх
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Продоус, Євгенія Русланівна
  У роботі вперше розкрито значення творчості М. Аргеріх у системі фортепіанного мистецтва ХХ –ХХІ століть, опрацьовано теорії стильових домінант музичної творчості, на основі аналізу інтерпретаційних версій М. Аргеріх виявлено стильові домінанти її творчості. Отримали подальший розвиток наукові концепції, що пов’язані з вивченням проблематики індивідуального виконавського стилю (В. Москаленка, О. Катрич, І. Сухленко), ансамблевого мистецтва (І. Польської), камерності (Л. Повзун), виконавської рефлексії (Л. Шаповалова), виконавської стратегії (Ю. Ніколаєвська).
 • Документ
  Поетика фортепіанної мініатюри у циклі "Aus meinem Tagebuch" oр. 82 Макса Регера
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Рудік, Марина Євгенівна
  Вперше в музикознавчій практиці цикл "Aus meinem Tagebuch" М. Регера у повному обсязі обраний в якості матеріалу для спеціального розгляду. Названий твір осмислений як оригінальний цикл, що об’єднаний різноманітними асонансами, завдяки чому утворюється циклічне ціле, здійснено системний підхід до регерівських фортепіанних мініатюр, що дозволило визначити ключові ознаки їх поетики.
 • Документ
  Шляхи оновлення фортепіанної сонати на початку ХХ століття
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Хайрутдінов, Владислав Робертович
  Мета дослідження – виявити специфіку оновлення жанру фортепіанної сонати на початку ХХ століття на матеріалі Другої сонати для фортепіано e-moll op. 75 О. Глазунова, Сонати для фортепіано Des-dur В. Барвінського, Сонатини для фортепіано fis-moll М. Равеля та Четвертої сонати для фортепіано c-moll С. Прокоф’єва. Спираючись на фундаментальні дослідження, присвячені історії сонати та сонатної форми, здійснено огляд етапів розвитку фортепіанної сонати, які даний жанр пройшов до початку XX століття.
 • Документ
  Фортепіанна творчість Тан Дуна: стиль та інтерпретація
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2023) Ван Чжань
  Китайсько-американський композитор Тан Дун, який народився у 1957 році, безсумнівно, одна з найвпливовіших постатей серед нині живих азіатських композиторів. Його помітна творча концертна активність, диригентська діяльність у оперному та оркестровому напрямку зробили його вельми впізнаним. Але справжнє визнання широкої громадськості і світову відомість він здобув у 2001 році, коли музика композитора досягла піку слави. У цей рік він був нагороджений премією Оскара за найкращу оригінальну музика до фільму «Тигр, що крадеться, затаївшийся дракон». Тан Дун отримав позитивні відгуки і схвалення як у себе на батьківщині, так і у західному світі. Одночасно йому почали пропонувати виступити відомі концертні заклади, в тому числі Метрополітен-опера, Лондонський симфонічний оркестр і Берлінська філармонія. Фортепіано посідає у творчості Тан Дуна значне місце як сольний інструмент, так і у складі камерних ансамблей, а також з оркестром. Таким чином, фортепіанна творчість Тан Дуна є оригінальним цілісним художнім явищем, дотепер у повному обсязі не дослідженим.
 • Документ
  Фортепіанна творчість Чжао Сяошена в аспекті новацій музичної мови
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2023) Яо Яньцзюня
  Чжао Сяошен (народився в Шанхаї в 1945 році) – композитор, піаніст і педагог, чий внесок в історію китайської фортепіанної музики є репрезентацією унікального композиційного підходу: міжкультурного поєднання західного серіалізму та стародавньої китайської філософії, притаманної його власній системі композиції «тай-чи». Фортепіанна творчість Чжао Сяошеном на сьогодні мало досліджена. Мета дослідження – створення цілісної картини фортепіанної творчості Чао Сяошена в аспекті новаторства музичної мови.
 • Документ
  Неофольклорний напрям у китайський фортепіанній музиці
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Сюй Цзиці
  Метою даного дослідження став розгляд специфіки неофольклоризму як художнього спрямування китайської фортепіанної музики завдяки виявленню найбільш його основних принципів, характерних варіантів відтворення в фортепіанних творах китайських композиторів.
 • Документ
  Фортепіанні твори Е. Гріга в аспекті виконавської проблематики
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Сунь Чан
  Об'єктом дослідження являється фортепіанна творчість Е.Гріга. Предмет дослідження – фортепіанні твори Е. Гріга в аспекті виконавської проблематики. Матеріалом дослідження твори Е.Гріга для фортепіано: «Ліричні п’єси», «Норвезькі танці», Балада, сюїта «З часів Хольберга», Сонната мі мінор, Концерт для фортепіано з оркестром ля мінор, а також записи їх виконання: Єви Кнардаль, Лейф Ове Сандснеса, Гейра Хеннінг Браатена, Герхарда Оппітца, Лі Юнді, Ланг Ланга, Хуен Цзиньфена.
 • Документ
  Звуковий образ фортепіано у ранніх творах Альбана Берга
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Шелудякова, Світлана Олегівна
  Дане дослідження є першим, предметом якого є визначення параметрів звукового образу фортепіано у ранніх фортепіанних творах А. Берга з урахуванням їх композиційного задуму, еволюції музичної мови та інтерпретаційного аспекту.
 • Документ
  Дитяча фортепіанна музика Ж. Колодуб, В. Птушкіна і О. Іванька: композиторськи та виконавськи аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Чижик, Валерія Олександрівна
  Дана магістерська праця є першим досвідом комплексного розгляду дитячих фортепіанних п’єс О. Іванька, а також творів В. Птушкіна і Ж. Колодуб у контексті стилістичних напрямків дитячої фортепіанної музики (неоромантизм, модернізм, авангард). У роботі вперше розглянуто творчість композиторів О. Іванька, В. Птушкіна та вплив українського мелосу на їх творчість, а у Ж. Колодуб – вплив авангардної музичної естетики ХХ століття
 • Документ
  Жанр фантазії у фортепіанній творчості українських композиторів: стильовий та виконавський аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Слабік, Аліна Олександрівна
  Матеріалом дослідження є фантазії українських композиторів, а саме фортепіанні твори Віктора Теличка, Володимира Волонтира, Романа Меденці, Василя Цанька, Іштвана Мартона, Зігмунда Лендєла, Олександра Безбородька, Дезидорія Задори, Михайла Завадського, Федора Якименка, Володимира Борисова, Володимира Заремби та Геннадія Саська, аудіо- та відео матеріали. Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що вперше обґрунтовано композиційно-драматургічний, стильовий та інтерпретаційний аспекти жанру фантазії у творчості композиторів України
 • Документ
  Особливості виконавського стилю Дьордя Цифри
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Скарженюк, Богдан Андрійович
  Матеріалом дослідження послугували дві транскрипції П’ятого угорського танцю Й. Брамса [«Transcriptions: Grandes Études de Concert»], автобіографія [«Cannons and Flowers»] Д. Цифри, аудіо- відеозаписи його виконання, рецензії на його концерти (1954-57-х та 80-х рр.), інтерв’ю з ним (Андраш Балінт Варга), документальні фільми, радіопередачі, CD та історії (зібрані Дьюлою Карпаті від друзів джазових музикантів Цифри). Наукова новизна отриманих результатів полягає у виявленні специфіки виконавського стилю Дьордя Цифри крізь призму композиційно-драматургічного аналізу двох його транскрипцій П’ятого угорського танцю Й. Брамса