Жанр сонати для труби та фортепіано в творчості американських композиторів другої половини ХХ століття (на прикладі творів Х. Стівенса та Е. Евайзена)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження полягає в розгляді та усвідомленні композіційно-драматургічних особливостей Сонат для труби з фортепіано Х. Стівенса та Е. Евайзена. Практичне значення отриманих результатів матеріалів магістерського дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані у лекційних курсах "Історія зарубіжної музики", "Методика навчання гри на спеціальному інструменті" для студентів духових кафедр

Опис

Ключові слова

стиль композитора, американська музика, західноєвропейська музика

Бібліографічний опис

Горобець О. С. Жанр сонати для труби та фортепіано в творчості американських композиторів другої половини ХХ століття (на прикладі творів Х. Стівенса та Е. Евайзена) : магіст. робота / О. С. Горобець ; наук. кер. Дрожжина Н. В.