Твори сучасних композиторів Слобожанщини для мішаних ансамблів за участю баяна, акардеона

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Музичну хрестоматію укладено на підставі програм освітнього компоненту «Ансамбль» відповідно до ООП «Оркестрова майстерність» та вимог Державного стандарту вищої освіти 025 «Музичне мистецтво». Запропоновані до опанування твори призначені для забезпечення нотним програмним матеріалом освітнього процесу та практичної діяльності здобувачів закладів вищої освіти мистецького спрямування

Опис

Ключові слова

репертуар баяніста, твори для баяну, ансамблі баянів, акордеон, баян

Бібліографічний опис

Твори сучасних композиторів Слобожанщини для мішаних ансамблів за участю баяна, акордеона. Музична хрестоматія для здобувачів освітніх ступенів : «бакалавр», «магістр» / уклад. Ігор Снєдков; ХНУМ імені І.П. Котляревського. Харків, 2023. 100 с.