Методичні рекомендації до проведення практичних занять. Освітній рівень – перший, ступінь вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 02 Культура і мистецтво. Спеціальність – 026 Сценічне мистецтво театру анімації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає проведення практичних занять. Практичні заняття, згідно програми, здійснюються на основі драматургії, а саме - над уривками з п’єс з використанням ляльок різних систем в режимі онлайн, що сприяє формуванню професійних навиків майбутніх лялькарів

Опис

Ключові слова

актор театру ляльок, сценічне мистецтво

Бібліографічний опис

Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни "майстерність актора театру анімації для бакалаврів / Укладач Фесенко С. Я. - Харків, 2022. - 8 с.