Поетика ранніх симфоній Валентина Сильвестрова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Об’єктом дослідження є симфонічна творчість В. Сильвестрова; предметом – поетика ранніх симфоній в аспекті новаційного мислення митця. Матеріалом дослідження слугують партитури перших чотирьох симфоній В. Сильвестрова, а також аудіо­ та відеозаписи цих творів

Опис

Ключові слова

Сильвестров Валентин Васильович, українські композитори, симфонічна музика

Бібліографічний опис

Щелканова С. О. Поетика ранніх симфоній Валентина Сильвестрова : дис. ... д-ра філософії : спец. : 025 - Музичне мистецтво / Щелканова Світлана Олександрівна ; наук. кер Романюк Ірина Анатоліївна. Харків, 2022. 250 с.

Зібрання