Програмність в українській баянній музиці (1960 – 2010 роки)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Об’єкт дослідження – новітня музика для баяна в творчості українських композиторів; його предмет – проекції програмності у творах композиторівбаяністів як увиразнення стильових пошуків звукового образу інструменту. Мета дослідження – обґрунтувати роль програмності як парадигми смислотворення в музиці на матеріалі творчості композиторів-баяністів новітнього етапу творчої практики України (1960 – 2010 роки)

Опис

Ключові слова

українська баянна музика, програмність

Бібліографічний опис

Тищик В. Б. Програмність в українській баянній музиці (1960- 2010 роки) : дис. канд. мистецтвознавства / Тищик Вадим Борисович ; наук. кер. Шаповалова Людмила Володимирівна. Харків, 2021. 200 с.

Зібрання