Мистецтво оркестрового диригування в історичній традиції Китаю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – відтворення цілісної картини формування та розвитку мистецтва диригування оркестром західного (симфонічного) і національного (традиційного) типу в Китаї та узагальнення багатогранної діяльності його визначних представників. Матеріалом дослідження обрано наукові праці та історіографічні матеріали, присвячені розвитку оркестрового виконавства та життєтворчості видатних китайських диригентів, записи їх виступів на концертах, музичну публіцистику та критичну періодику, відгуки, інтерв’ю, ювілейні публікації.
The purpose of the study is to reproduce a complete picture of the formation and development of the art of orchestra conducting of the Western (symphonic) and national (traditional) type in China and to generalize the multifaceted activities of its prominent representatives. Scientific works and historiographical materials devoted to the development of orchestral performance and creative life of prominent Chinese conductors, recordings of their performances at concerts, music journalism and critical periodicals, reviews, interviews, anniversary publications were selected as research material.

Опис

Ключові слова

диригентське виконавство, симфонічний оркестр, conducting performance, symphony orchestra

Бібліографічний опис

Янь Ян. Мистецтво оркестрового диригування в історичній традиції Китаю : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Янь Ян ; наук. кер. Чернявська Маріанна Станіславівна. - Харків, 2023. - 260 с.

Зібрання