Майстерність актора (живий план). Методичні рекомендації до проведення практичних занять. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний ступінь вищої освіти – бакалавр. Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво». Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво». Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Методичні рекомендації визначають обсяги знань, які повинні опанувати бакалаври відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Майстерність актора (живий план)», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень

Опис

Ключові слова

актор театру ляльок, сценічне мистецтво

Бібліографічний опис

Майстерність актора (живий план) : метод. рекомендації до проведення практичних занять для бакалаврів / Укладач Довлетова С. А. - Харків, 2022. - 22 с.