Риси симфонічного мислення у струнних квартетах Б. Лятошинського

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – через аналіз камерної творчісті Б. Лятошинського, а саме – його Першого (1915) та Четвертого (1943) струнних квартетів виявити принципи симфонічного мислення композитора у системі його мовлення. В запропонованій роботі здійснюється спроба виявлення рис симфонічного мислення у камерній музиці Б. Лятошинського, а саме – його чотирьох струнних квартетів, написанних у різний період творчості (ранній, середній, середній-пізній)

Опис

Ключові слова

українські композитори, симфонізм, композиторський стиль

Бібліографічний опис

Золотухін Є. В. Риси симфонічного мислення у струнних квартетах Б. Лятошинського : магіст. робота / Є. В. Золотухін ; наук. кер. Мужчиль В. С. - Харків, 2022. - 68 с.