Інтерпретаційний потенціал тембру та фактури в оркестрових творах композиторів першої половини ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У дисертації системно розглянуто актуальну для сучасного музикознавства проблематику інтерпретаційного потенціалу тембру та фактури в оркестрових творах композиторів першої половини ХХ століття; вивчено та систематизовано основну джерельну базу, сформовано відповідний термінологічний апарат задля висвітлення досліджуваної теми. Пропонований науковий дискурс теми є продуктивним із точки зору усвідомлення глибинних аспектів композиторської творчості та її важливої складової – інструментування, тим більше, що ці питання у сучасній музичній науці й досі залишаються малодослідженими
The relevant for the modern musicology issue of the interpretative potential of timbre and texture in orchestral works of composers of the first half of the 20th century is systemically considered in the dissertation; the necessary source base is studied and systematized, the appropriate terminological apparatus is formed for clarification of the main statements of the research. A preliminary comparative discussion of the timbre and the texture in the system of other contextual means of musical expression is made; their common action with the musical dramaturgy, the form and the overall rhythm of their development is studied

Опис

Ключові слова

композиторська інтерпретація, темброво-фактурний комплекс, composer’s interpretation, timbrally-textural complex

Бібліографічний опис

Каширцев Р. Г. Інтерпретаційний потенціал тембру та фактури в оркестрових творах композиторів першої половини ХХ століття : дис. ... д-ра філософії : спец. : 025 - Музичне мистецтво / Каширцев Руслан Геннадійович ; наук. кер. Борисенко Марія Юріївна. Харків, 2024. - 298 с.

Зібрання