Втілення пасторальності у творах для гобоя solo в музиці композиторів ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – розкрити основні віхи процесу театралізації виконавства на гобої. Матеріалом дослідження обрано нотний текст А. Дораті «П‘ять п‘єс» для гобоя соло, Б. Бріттен «Шість Метаморфоз по Овідію» ор. 49, Г. Джейкоба «Сім багателей» для гобоя соло, а також аудіо та відео записи виконавських версій. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше розглянуто виконавські аспекти циклів для гобоя А. Дораті «П‘ять п‘єс» для гобоя соло, Г. Джейкоба «Сім багателей» для гобоя соло. Надано виконавські рекомендації видатних гобоїстів для кращого відтворення змісту. Намічено шлях до пошуку вірної інтерпретації та відгуку у душі слухачів

Опис

Ключові слова

виконавство на гобої, виконавство на духових інструментах, британські композитори

Бібліографічний опис

Стоянов Д. В. Втілення пасторальності у творах для гобоя solo в музиці композиторів ХХ століття : магіст. робота / Д. В. Стоянов ; наук. кер. Зінченко В. О. - Харків, 2022. - 68 с.