Кафедра оркестрових духових та ударних інструментів

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 39
 • Документ
  Творчість для маримби Н. Розауро: досвід виконавського аналізу
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Сі Цзячжень
  Матеріал дослідження – нотний текст Концерту для маримби з камерним оркестром Нея Розауро, виконавські версії Евелін Гленні, Тамойя Аоморі та авторська; мініатюри (Три прелюдії, «Сутінки після дощу», «Ритм танок»); циклічні форми: сольні сюїти, варіації; соната та ансамблеві твори за участю маримби Н. Розауро. Оглядово долучені твори Ching Cheng Lin, С.Головко, Тошіро Маузумі, Claudio Santangelo та ін. Наукова новизна отриманих результатів пов’язана з досвідом систематизації творчості для маримби Н. Розауро та виконавського аналізу окремих опусів.
 • Документ
  Творчість для кларнета Поля Жанжана та Мікеле Мангані: виконавський підхід
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2022) Цзен Цянь
  Автор дослідження є виконавцем деяких їхніх творів, тому в дослідженні обрано саме виконавський підхід. Важливо, що це стало поштовхом до вивчення сучасних шкіл гри на кларнеті. Окрему увагу в пропонованій роботі приділено Валерію Алтухову, який створив власну школу у Харкові та яка є знаною у світі; та школі кларнету, яка вже є у Китаї та розквітає, зокрема, творчості таких музикантів, як Фань Вей, Фань Лей, Бай Тай, Донг Деджун. Матеріал дослідження - Твори для кларнету П. Жанжана, зокрема збірки етюдів (18 Etudes for the Clarinet, Vade Mecum Du Clarinettiste, 16 Etudes Modernes), «Венеціанський карнавал», «Арабески», Сlair matin, Концертний дует для кларнету та бас кларнету, Андантіно та Скерцо); твір «Кольори з Китаю» (Colors from China) М. Мангані, оглядово його ж: Концерт для кларнету з оркестром, «Блюз», джазові дуети, Листки з альбому/Pagina d/album, «Вердіана» та окремі виконавські інтерпретації. Похідно долучені інші твори, що віддзеркалюють становлення виконавських кларнетових шкіл у XVIII–XX ст.
 • Документ
  Флейта в контексті пасторальної традиції європейської музики
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Ян Цзін
  Матеріалом дослідження обрано твори для флейти, що презентують художній феномен пасторалі в інструментальній традиції європейської музики (на прикладі української музичної культури останньої третини ХХ–ХХІ століть), серед яких: зразок пасторалі для флейти solo з Хорового концерту «Сад божественних пісней» Івана Карабиця, «Пастораль» для флейти solo (2010) Золтана Алмаші, «Маленьке тріо» для флейти, скрипки й фортепіано (2015) Богдана Сінченка. Висновки дослідження полягають у виявленні жанрово-стилістичних та інтерпретаційних особливостей творів для флейти, що увиразнюють атрибутивні якості пасторалі, ширше – пасторальну традицію.
 • Документ
  "Гамбургзький" концерт для солюючої, чотирьох натуральних валторн та камерного оркестру Дьордя Ліґеті: виконавсько-стильовий аспект
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Цао Шен
  Метою роботи є спроба розкрити виконавсько-стильову специфіку «Гамбурзького» концерту Д. Ліґеті, зокрема в аспекті взаємодії композиторської і виконавської практики сучасного валторнового мистецтва. Аналітичним матеріалом дослідження є пізня інструментальна творчість Д. Ліґеті, філософсько-естетичні уподобання митця, реалізовані в «Ліґеті-стилі», музичний текст Концерту та виконавські прочитання твору (відеозаписи виконання Марією Луїзою Нойнекер та Шабольшем Цемленєм.
 • Документ
  Жанр перекладень в творчості для ксилофона
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Хyан Хаотянь
  Матеріал дослідження: перекладання скрипкових концертів А. Вівальді, Й. Баха, «Жайворонок» Г. Дініку, «Слов’янські танці» А. Дворжака (для двох ксилофонів та фортепіано), Концерт для скрипки з оркестром Б. Бартока, «Кіт на клавішах рояля» З. Конфрі (аранжування для ксилофона з оркестром А. Баженова). Наукова новизна отриманих результатів пов’язана з досвідом систематизації перекладення для ксилофону в цілісності жанрового та виконавського аналізу окремих опусів.
 • Документ
  Концерти для труби з оркестром у виконавській практиці сучасності
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Тан Цихан
  Матеріалом дослідження став нотний текст концертів для труби з оркестром Т.Альбіноні, Й. Гайдна, О. Арутюняна, Л.Колодуба. Також проаналізовано концертні віртуозні варіації китайського композитора Хуана Жичжао та долучено виконавські версії обраних концертів, аналіз яких став основою аналітичних підрозділів. Позиції наукової новизни отриманих результатів складає досвід виконавського аналізу концертів для труби різних стилів композиторської та виконавської творчості.
 • Документ
  Виконавсько-стильова специфіка саксофону в українській інструментальній музиці (на матеріалі композицій Володимира Рунчака та Івана Тараненка)
  (Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, 2023) Гу Бовень
  У фокусі пропонованого дослідження – твори українських композиторів для саксофона соло 1990-2010-х років, що втілюють актуальні мистецькі пошуки у площині художньо-виразових, виконавсько-технічних можливостей саксофону як сольного інструменту. Подане дослідження має прикладний характер, спрямоване насамперед на створення методологічного підґрунтя для втілення стильових, стилістичних аспектів потрактування саксофона в сучасній концертно-виконавській практиці на матеріалі української інструментальної музики.
 • Документ
  Бас-кларнет в музичному мистецтві XX-XXI століть
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Осауленко, Ірина Сергіївна
  Аналітичний матеріал дослідження складають твори для бас-кларнета: Е. Боцца — «Балада» для бас-кларнета та фортепіано, Дж. Рассел — Концерт для бас-кларнета з оркестром. В пропонованій магістерській роботі вперше представлено системний підхід до вивчення виконавського мистецтва бас- кларнета та осмислено його позиції в сучасному музикуванні, досліджено історію становлення виконавської майстерності на бас-кларнеті, визначено роль бас-кларнета в оркестровій, ансамблевій та сольній виконавській практиці
 • Документ
  Формування жанру фантазії для фагота
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Костишак, Наталія Олегівна
  Матеріалом дослідження виступає нотний текст та відеозаписи виконавських версій Фантазій К. Вебера [72], А. Блоха [64], Є. Боззи [77], М. Арнольда [83]. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше окреслено розвиток жанру фантазії для фагота; представлено шлях його трансформації у виконавській фаготовій традиції; надано класифікацію жанру фантазії для фагота
 • Документ
  Семантичний та виконавський аналіз концерту для туби Дж. Вільямса
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Вінниченко, Андрій Павлович
  Матеріалом дослідження є нотні записи, відео та аудіо матеріали виконання творів Дж. Вільямса. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в її межах вперше виявлено жанрово-стильові та семантичні особливості Концерту для туби з оркестром Дж. Вільямса. Зроблено узагальнення з питань стосовно можливих інтерпретацій твору
 • Документ
  Жанр концерту для флейти епохи пізнього романтизму на прикладі твору В. Блодека: композиторська та виконавська інтерпретації
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Вербіна, Наталія Олександрівна
  Об’єктом дослідження є інструментальна творчість Вілема Блодека, предметом – жанр пізньоромантичного концерту для флейти з оркестром В. Блодека у виконавських інтерпретаціях Карла Бернарда Себона та Яна Гецла. Наукова новизна результатів полягає у першій спробі в українському музикознавстві дослідити композиторську та виконавську специфіку відомого концерту чешського композитора
 • Документ
  Стильові константи в творах для кларнета українських композиторів ХХ-ХХІ століть
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Ващенко, Юлія Олександрівна
  Аналітичний матеріал дослідження складають твори для кларнета українських композиторів В. Гомоляки, Є. Станковича, Л. Шукайло та Р. Каширцева. В магістерській роботі вперше охарактеризовано місце кларнета в сучасній системі українського музикування, запропонован композиційно-драматургічний аналіз творів В. Гомоляки, Є. Станковича, Л. Шукайло та Р. Каширцева
 • Документ
  Французький інструментальний концерт середини ХХ століття: виконавсько-стильовий простір (на матеріалі творів для труби А. Жоліве та А. Томазі)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Бевз, Денис Володимирович
  Матеріал дослідження: Концертіно для труби з оркестром А. Жоліве та Концерт для труби з оркестром А. Томазі – ноти (партитура), аудіо- та відеозаписи. Наукову новизну отриманих результатів демонструє акцентуація уваги виконавців не лише на безпосередньо процес відтворення музичного тексту, а й на значну попередню музично-аналітичну роботу з репертуарними творами, а також наведено приклад такого процесу на творах французьких композиторів у жанрі інструментального концерту
 • Документ
  Фантазії для флейти у творчості французьких композиторів кінця ХІХ– І половини ХХ століття: жанрово-стилістичні та виконавські аспекти
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2023) Андрєєва, Юлія Андріївна
  Матеріалом дослідження обрано твори, які репрезентують жанр флейтової фантазії французьких композиторів першої половини ХХ століття, а саме: «Фантазію на теми з опери Ж. Бізе “Кармен”» Ф. Борна, «Велику фантазію» на теми з опери А. Тома «Міньйон» П. Таффанеля, «Фантазії» для флейти та фортепіано Г. Форе та Ф. Гобера. Вперше класифіковано флейтові фантазії за ознакою наявності чи відсутності програмної основи, систематизовано ключові ознаки жанру, виявлено спільні та відмінні стилістичні риси для обох його різновидів, а також особливості інтерпретації фантазій для флейти та був представлений цілісний аналіз флейтових фантазії П. Таффанеля, Ф. Борна та Ф. Гобера, який до даної роботи не був представлен в українському музикознавстві
 • Документ
  Особливості трактування сольної партії в концерті для вібрафона з оркестром Емануеля Сежурне
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Ханарін, Олексій Ігорович
  Мета дослідження – виявити специфіку жанрово-стильових особливостей трактування сольного інструмента в Концерті для вібрафона з оркестром Е. Сежурне в контексті виконавства на ударних інструментах європейської традиції. Матеріалом дослідження є нотний текст та існуючі записи Концерту для вібрафона з оркестром Е. Сежурне, представників різних виконавських шкіл гри на вібрафоні: Богдан Бакану (Румунія), Джулія Тан (Сінгапур), Крістоф Ситцен (Швейцарія) Грегор Хроват (Словенія) та ін. Матеріал та висновки дослідження є першим в українському музикознавстві досвідом вивчення творчості сучасного французького композитора Е. Сежурне, зокрема, обраного Концерту для вібрафону з камерним оркестром
 • Документ
  Втілення пасторальності у творах для гобоя solo в музиці композиторів ХХ століття
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Стоянов, Данило Вадимович
  Мета дослідження – розкрити основні віхи процесу театралізації виконавства на гобої. Матеріалом дослідження обрано нотний текст А. Дораті «П‘ять п‘єс» для гобоя соло, Б. Бріттен «Шість Метаморфоз по Овідію» ор. 49, Г. Джейкоба «Сім багателей» для гобоя соло, а також аудіо та відео записи виконавських версій. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше розглянуто виконавські аспекти циклів для гобоя А. Дораті «П‘ять п‘єс» для гобоя соло, Г. Джейкоба «Сім багателей» для гобоя соло. Надано виконавські рекомендації видатних гобоїстів для кращого відтворення змісту. Намічено шлях до пошуку вірної інтерпретації та відгуку у душі слухачів
 • Документ
  Втілення семантики флейти-piccolo в композиторській практиці XVIII – XXI століть
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Макаров, Анатолій Геннадійович
  Мета дослідження — виявити специфіку семантики флейти-piccolo в концертних творах. Матеріалом дослідження є партитури та аудіозаписи Концерту для флейти-piccolo a-moll А. Вівальді, Piccolo Concerto А. Дормана (2001), Концерту для флейти-piccolo з оркестром Дж. Манукяна (2002), Piccolo Concerto Т. Гудмена (2007), Концерт для флейти-piccolo з оркестром Л. Лібермана (1996). Наукова новизна отриманих результатів даного дослідження пов'язана з дослідженням репертуару флейти-piccolo, зокрема концертних творів А. Дормана, Дж. Манукяна, Т. Гудмана, Л. Лібермана
 • Документ
  "Блискучий стиль" в музиці другої половини ХVIII - першої половини ХІХ ст. і його втілення в творах для фагота
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Йовенко, І.
  В роботі ставиться і розв’язується низка завдань: огляд наукових джерел, що стосуються феномену віртуозності та «блискучого» стилю в інструментальному виконавстві, огляд праць, присвячених мистецтву гри на фаготі, виявлення особливостей відображення параметрів «блискучого стилю» в творах для фагота обраних композиторів ХІХ ст. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній здійснюється аналітичний опис творів німецького композитооа-фаготиста Карла Альменредера та інших маловідомих композиторів ХІХ ст., що мали в своєму доробку твори для фагота
 • Документ
  Твори для труби Е. Бозза: в композиторських та виконавських аспектах
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Ірха, Віталій Богданович
  У магістерській роботі була поставлена мета виявлення композиційних та виконавських особливостей творів для труби Е. Бозза. Творчість композитора була розглянута з методологічної точки зору та власне композиційно-виконавського аналізу. Проаналізовано етапи розвитку та становлення труби до її сучасного вигляду, як концертуючого інструменту. Зазначено, що цей інструмент багатовікової еволюції набув яскраво-виражених універсальних якостей, але не втратив і своєї специфіки
 • Документ
  Концерт для фаготу з оркестром в ХVIII - XXI столітті: трактовка жанру та солюючої партії
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2022) Іванець, Максим Ігорович
  В роботі вперше пропонується порівняльний аналіз Концертів для фаготу П. Шикеле та Д. Фуджікура, на основі чого робиться висновок щодо ролі традиції в концерті та нові досягнення з точки зору розкриття потенціалу фагота як сольного інструменту. Окремі положення роботи можуть бути застосовані як методичний матеріал в педагогічній роботі в класах фаготу. Дослідження також може бути корисним для виконавців-солістів та оркестрантів, які формують свій репертуар на основі сучасної музики