Німецький оркестр доби бароко і раннього класицизму.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Анотація

Дисертація присвячена комплексному дослідженню історії німецького оркестрового мистецтва ХVІІІ століття. Розкриваються основні етапи розвитку оркестрової культури ключових музичних центрів – Дрездена, Берліна, Мангейма і Ляйпцига. Здійснюється компаративний аналіз придворних капел і оркестрів Саксонії, Пруссії та Пфальца; розробляється їх типологія за показниками кількісного складу інструменталістів, жанрової специфіки репертуару та стильових особливостей виконавської манери.
The thesis is devoted to complex research of the history of German orchestral art of XVIII century. The main stages of development of orchestral music of the key cultural centres – Dresden, Berlin, Leipzig and Mannheim are described. Comparative analysis of the court orchestras and orchestras of Saxony, Prussia and Pfalz is applied; their typology is developed using such indicators as the quantity of instrumentalists, genre specificity of the repertoire and stylistic features of the performance style.

Опис

Ключові слова

оркестр, опера, бароко, orchestra, opera, Baroque

Бібліографічний опис

Горбаль В. Я. Німецький оркестр доби бароко і раннього класицизму : дис. канд. мистецтвознавства / Горбаль Вадим Ярославович; наук. кер. Качмарчик Володимир Петрович. Львів, 2015. - 235 с.

Зібрання