Фортепіанний стиль К. Сен-Санса як втілення виконавського ідеалу європейської культури ХІХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Затребуваність теми дисертації обумовлена недооцінкою творчої спадщини К. Сен-Санса в більшості наукових концепцій, які присвячені історико-типологічним процесам західноєвропейської музики. Хоч минуло уже сто років з дня смерті митця, на сьогоднішній день його значний внесок у розвиток європейської культури не висвітлено у наукових дослідженнях в повній мірі. Мета дослідження – визначити стильові засади творчого синтезу К. СенСанса з точки зору виконавського ідеалу загальноєвропейської традиції XIX століття на матеріалі фортепіанних циклів
The demand of the thesis topic is explained by under-investigation of C. Saint-Saëns’s artistic heritage in most scientific outlooks devoted to historical and typological processes in Western European music. Although it has been a hundred years since the artist’s death, today his great contribution into the development of the European culture has not been covered in scientific studies to the full expend. The aim of the research –is to determine the style framework of C. SaintSaëns’s artistic synthesis in regards to the performance ideal of all-European tradition of the 19th century as exemplified in pianoforte cycles

Опис

Ключові слова

виконавський стиль, фортепіанний цикл, жанровий синтез, performance style, pianoforte cycle, genre synthesis

Бібліографічний опис

Клендій О. М. Фортепіанний стиль К. Сен-Санса як втілення виконавського ідеалу європейської культури ХІХ століття : дис. ... д-ра філософії : спец. : 025 - Музичне мистецтво / Клендій Олег Миколайович ; наук. кер. Шаповалова Людмила Володимирiвна. Харків, 2021. - 254 с.

Зібрання