Виконавсько-стильова специфіка саксофону в українській інструментальній музиці (на матеріалі композицій Володимира Рунчака та Івана Тараненка)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

У фокусі пропонованого дослідження – твори українських композиторів для саксофона соло 1990-2010-х років, що втілюють актуальні мистецькі пошуки у площині художньо-виразових, виконавсько-технічних можливостей саксофону як сольного інструменту. Подане дослідження має прикладний характер, спрямоване насамперед на створення методологічного підґрунтя для втілення стильових, стилістичних аспектів потрактування саксофона в сучасній концертно-виконавській практиці на матеріалі української інструментальної музики.

Опис

Ключові слова

виконавство на саксофоні, українські композитори

Бібліографічний опис

Гу Бовень. Виконавсько-стильова специфіка саксофону в українській інструментальній музиці (на матеріалі композицій Володимира Рунчака та Івана Тараненка) : магіст. робота / Гу Бовень ; наук. кер. Ягодзинська Ірина Олександрівна. - Харків, 2023. - 62 с.