Французький піаніст Олександр Таро: аспекти медійної репрезентації фортепіанного виконавства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дослідження релізів О. Таро у ракурсі медіа-репрезентацій його виконавського доробку представляє виключну актуальність, бо дозволяє розкрити дієві принципи «просування» академічного мистецтва у медіапросторі, що має не тільки теоретичне, але й практичне значення для становлення сучасних виконавців. Об’єктом дослідження є функціонування фортепіанного виконавства на сучасному етапі.
Investigating Tharaud’s releases from the perspective of media representation of his artistic achievements holds exceptional relevance because it allows the revelation of effective principles for promoting classical art in the media space. This has not only theoretical but also practical significance for the development of contemporary performers. This forms the primary position of relevance for this research.The object of this dissertation research is the functioning of piano performance in the modern stage.

Опис

Ключові слова

Пуленк Ф., транскрипція, фортепіанне виконавство, Poulenc F., transcription, piano performance

Бібліографічний опис

Воскобойніков Я. В. Французький піаніст Олександр Таро: аспекти медійної репрезентації фортепіанного виконавства : дис. ...д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Воскобойніков Яків Володимирович ; наук. кер. Драч Ірина Степанівна. Харків, 2023. - 299 с.

Зібрання