"Гамбургзький" концерт для солюючої, чотирьох натуральних валторн та камерного оркестру Дьордя Ліґеті: виконавсько-стильовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Метою роботи є спроба розкрити виконавсько-стильову специфіку «Гамбурзького» концерту Д. Ліґеті, зокрема в аспекті взаємодії композиторської і виконавської практики сучасного валторнового мистецтва. Аналітичним матеріалом дослідження є пізня інструментальна творчість Д. Ліґеті, філософсько-естетичні уподобання митця, реалізовані в «Ліґеті-стилі», музичний текст Концерту та виконавські прочитання твору (відеозаписи виконання Марією Луїзою Нойнекер та Шабольшем Цемленєм.

Опис

Ключові слова

виконавство на валторні

Бібліографічний опис

Цао Шен. "Гамбургзький" концерт для солюючої, чотирьох натуральних валторн та камерного оркестру Дьордя Ліґеті: виконавсько-стильовий аспект : магіст. робота / Цао Шен ; наук. кер. Ягодзинська Ірина Олександрівна. - Харків, 2023. - 50 с.