Музичний текст доби поставангарду як індівідуальний проєкт (на матеріалі творчості Сальваторе Шарріно)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – «Музичне мистецтво» (02 – «Культура і мистецтво»). – Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Мета дослідження ‒ виявити специфіку реалізації художньої індивідуальності італійського композитора Сальваторе Шарріно у горизонті проєктних трансформацій доби поставангарду.

Опис

Ключові слова

Шаррино Сальваторе, італійські композитори, постмодернізм в музиці

Бібліографічний опис

Кордовська П. А. Музичний текст доби поставангарду як індівідуальний проєкт (на матеріалі творчості Сальваторе Шарріно) : дис. ... д-ра філософії : спец. : 025 - Музичне мистецтво / Кордовська Поліна Анатоліївна ; наук. кер. Драч Ірина Степанівна. Харків, 2022. 244 с.

Зібрання