Актуальні проблеми викладання курсу «Загальне та спеціалізоване фортепіано» у закладах вищої освіти мистецького спрямування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Курс загального та спеціалізованого фортепіано є одним з найважливіших у комплексній підготовці фахівців з музичного мистецтва. Якість освіти, якій наразі приділяється особлива увага, забезпечується у закладах вищої освіти мистецького спрямування усім комплексом дисциплін, серед яких дисципліни «Загальне фортепіано» та «Спеціалізоване фортепіано» займають особливе місце.

Опис

Ключові слова

кафедра загального та спеціалізованого фортепіано, фортепіанна педагогіка

Бібліографічний опис

Бевз М. В. Актуальні проблеми викладання курсу «Загальне та спеціалізоване фортепіано» у закладах вищої освіти мистецького спрямування : тези / М. В. Бевз // Мистецька освіта в умовах сучасного світу (До 105-річчя ХНУМ імені І.П. Котляревського) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції / Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2022. С. 13-17.