Джазове мистецтво Харкова: досвід історичної рекогструкції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

̶ Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 ̶ Музичне мистецтво – Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Харків, 2022. Дисертацію присвячено обґрунтуванню унікальної ролі Харкова в історії джазової культури України.

Опис

Ключові слова

джазове мистецтво

Бібліографічний опис

Харенко А. О. Джазове мистецтво Харкова: досвід історичної реконструкції : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 музичне мистецтво / Харенко Аліна Олексіївна ; наук. кер. Давидов Сергій Петрович. Харків, 2020. 224 с.

Зібрання