Методика викладання спеціальних дисциплін

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Навчальне видання є стислим викладом лекційною курсу «Методика викладання спеціальних дисциплін», що викладається на 4 курсі бакалаврату спеціальності «Хорове диригування». Конспект лекцій розкриває зміст навчальної програми з дисципліни та спирається на Робочий навчальний план підготовки молодшою спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти, спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціальність «Хорове диригування», галузь знань 02 «Культура і мистецтво». За основу побудування змісту дисциплін у передвищих фахових музичних навчальних закладах запропоновано навчальні програми, створені викладачами ПЦК «Хорове диригування» Харківського музичного училища ім. Б. М. Лятошинського, де студенти кафедри хорового диригування ХНУМ ім. Б, М. Котляревського отримують педагогічну практику.

Опис

Ключові слова

хорове виконавство, бакалавр, хорове диригування

Бібліографічний опис

Савельєва Г. С. Методика викладання спеціальних дисциплін : конспект лекцій для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізація «Хорове диригування», освітньо- кваліфікаційний рівень «бакалавр», Харківський національний університет мистецтв ім. І. П, Котляревського, Харків : Копі-студія «Ларец», 2020. 48 с.