Хорова творчість Валентина Бібіка: жанрова парадигма та риси індивідуального стилю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національна муз. академія України ім. П. І Чайковського

Анотація

Об’єктом дослідження є хорова творчість Валентина Бібіка; предметом — її жанрова та стильова специфіка. Мета дослідження — обґрунтувати художньо-естетичні та стильові закономірності хорової творчості В. Бібіка як жанрової системи

Опис

Ключові слова

Бібік В., хоровий стиль

Бібліографічний опис

Бабенко О. С. Хорова творчість Валентина Бібіка: жанрова парадигма та риси індивідуального стилю : дис. канд. мистецтвознавства / Бабенко Олександра Сергіївна ; наук. кер. Коханик Ірина Миколаївна. Київ, 2020. 365 с.

Зібрання