Втілення образів природи в українській хоровій музиці ХХ століття (на прикладі творчості Б. Лятошинського, Є. Станковича та В. Мужчіля)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження: виявити історичні та стилістичні риси впливу образів природи на хорову творчість українських композиторів, зокрема, Б. Лятошинського, Є. Станковича та В. Мужчиля. Аналіз наукових праць, присвячений даній проблематиці дозволив зробити висновок, що хорову композиторську спадщину України, зміст якої містить зримі образи природи, можна диференціювати на дві окремі категорії, де перша представлена самостійними мініатюрами, а друга, відповідно, низкою хорових опусів концептуальної спрямованості, вираженої в «циклізації» творчості. Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше розкрито мовно-стильові особливості хорової музики українських композиторів ХХ століття та специфіку трактування образів природи в хоровій музиці

Опис

Ключові слова

українські композитори, хорова музика, хоровий цикл, хорова мініатюра

Бібліографічний опис

Котлярова Т. О. Втілення образів природи в українській хоровій музиці ХХ століття (на прикладі творчості Б. Лятошинського, Є. Станковича та В. Мужчіля) : магіст. робота / Т. О. Котлярова ; наук. кер. Александрова О. О. - Харків, 2021. - 88 с.