Феномен розширенного фортепіано у творчості Дж. Крама

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні художньо-естетичних можливостей розширеного фортепіано та їх реалізації в творчості Дж. Крама. Об’єктом дослідження є новітня американська фортепіанна музика ХХ століття. Предметом – розширене фортепіано у творчості Дж. Крама.

Опис

Ключові слова

Крам Дж., американські композитори, фортепіанна музика

Бібліографічний опис

Шадько М. О. Феномен розширеного фортепіано у творчості Дж. Крама : дис. ... д-ра філософії : спец. : 025 - Музичне мистецтво / Шадько Максим Олександрович ; наук. кер. Мізітова Аділя Абдуллівна. Харків, 2022. 252 с.

Зібрання