Харківська фортепіанна школа у 60-70-х роках ХХ століття: імена, традиції, виконавські принципи (джерелознавчий аспект)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – визначити базові принципи харківської фортепіанної школи шляхом реконструкції творчих портретів її засновників – викладачів кафедри спеціального фортепіано Харківського інституту мистецтв 60-70-х років ХХ століття. Матеріалом дослідження слугують архівні документи та інтерв’ю, публікації, спогади учнів, аудіо записи М. Єщенко, Н. Єщенко, В. Лозової. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дане дослідження є першим зразком, в якому аналізуються та порівнюються виконавські та педагогічні принципи харківської фортепіанної школи, що були сформовані у 60-70-х роках ХХ сторіччя

Опис

Ключові слова

виконавська школа, М. Єщенко, Н. Єщенко, В. Лозова, В. Д. Захарченко, Р. Горовиць

Бібліографічний опис

Михальчук З. І. Харківська фортепіанна школа у 60-70-х роках ХХ століття: імена, традиції, виконавські принципи (джерелознавчий аспект) : магіст. робота / З. І. Михальчук ; наук. кер. Сухленко І. Ю. - Харків, 2020. - 122 с.