Еволюція композиторської техніки в творах фінських композиторів ХХ ст. (на прикладі жанру сольного концерту)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – виявити стійкі (константні) принципи композиторської техніки фінських композиторів ХХ ст. і прослідкувати еволюційні зміни в композиторській техніці, детерміновані культурно-історичними і стильовими змінами. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше в українському музикознавстві здійснено аналіз композиторської техніки фінських композиторів на прикладі сольних інструментальних концертів в контексті розвитку музичного мистецтва ХХ ст. Подальшої розробки набули теоретичні аспекти дослідження техніки композиції музики ХХ ст. на основі аналізу відповідних наукових джерел

Опис

Ключові слова

техніка композиції, сольний концерт

Бібліографічний опис

Завєруха А. М. Еволюція композиторської техніки в творах фінських композиторів ХХ ст. (на прикладі жанру сольного концерту) : магіст. робота / А. М. Завєруха ; наук. кер. Савченко Г. С. - Харків, 2022. - 72 с.