Жіночі образи музичного театру В. А. Моцарта (на прикладі Деспіни з опери «Così fan tutte»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що опера В. А. Моцарта «Так чинять усі» та драматургічна лінія одного з головних персонажів твору розглядається в інтерпретаційному аспекті. Окрім того в роботі узагальнені та доповнені аналітичні розвідки з проблем музичної драматургії оперних творів В. А. Моцарта.

Опис

Ключові слова

музичний театр, австрійські композитори, оперне виконавство

Бібліографічний опис

Цзян Л. Жіночі образи музичного театру В. А. Моцарта (на прикладі Деспіни з опери «Così fan tutte») : магіст. робота / Цзян Лу ; наук. кер. Ягодзинська І. О. - Харків, 2022. - 50 с.