Музична педагогіка і психологія вищої школи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків Лідер

Анотація

Навчальний посібник «Музична педагогіка і психологія вищої школи» розроблено для студентів зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня магістр. У навчальному посібнику з позицій сучасної методології розкриваються теоретичні засади музичної педагогіки і психології вищої школи, досліджено закономірності, принципи, методи, форми і зміст вищої освіти музиканта, висвітлено специфіку зарубіжної вищої музичної освіти, розглянуто питання психологічних засад підготовки музиканта у закладах вищої освіти мистецького спрямування, зокрема психологію викладача і студента, психологічні особливості підготовки студентів до концертно-виконавської діяльності, засоби діагностування музикальності, особистісних і професійно важливих якостей студентів

Опис

Ключові слова

музична педагогіка, музична психологія

Бібліографічний опис

Смирнова Т. А. Музична педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. / Т. А. Смирнова. – Харків: Лідер, 2021. – 180 с.