Фортепіанне мистецтво в європейському часопросторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

У монографії узагальнено науковий доробок викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Широкий спектр тематики наукових розвідок охоплює питання історичного музикознавства й інтерпретології, сольного та ансамблевого виконавства, камерно-інструментальної і камерно-вокальної композиторської творчості, музичної педагогіки. Увагу зосереджено на історично-текстологічних й інтерпретаційних аспектах творчості Й. С. Баха; жанрових і комунікативних властивостях фортепіанних квартетів В. А. Моцарта; особливостях стилістики фортепіанних фантазій Л. Бетховена. Поглиблено досліджено творчість французьких авторів – К. Дебюссі, Д. Мійо, А. Онеггера, Ф. Пуленка і видатного українського композитора М. Скорика. Фортепіанну школу України осмислено з позицій феноменології й онтології як системне явище і як феномен національної культури. Видання адресовано музикознавцям, культурологам, здобувачам освіти навчальних закладів культури і мистецтва, викладачам-піаністам, широкому колу читачів, поціновувачам фортепіанного мистецтва. Матеріали подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів, які несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукової термінології, імен, джерел посилання.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Фортепіанне мистецтво в європейському часопросторі: колект. монографія / Н. Ю. Зимогляд, П. А. Кордовська, Д. В. Кутлуєва та ін. ; ХНУМ імені І. П. Котляревського. Харків : Естет Прінт, 2023. 284 с.

Зібрання