Монографії

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Фортепіанне мистецтво в європейському часопросторі
  (Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського, 2023) Зимогляд, Наталія Юріївна; Кордовська, Поліна Анатоліївна; Кутлуєва, Дар'я Володимирівна; Погода, Олена Віталіївна; Довжинець, Інна Георгіївна; Краснощок, Катерина Юріївна; Михайлова, Ольга Валеріївна; Сирятська, Тетяна Олександрівна
  У монографії узагальнено науковий доробок викладачів кафедри загального та спеціалізованого фортепіано Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Широкий спектр тематики наукових розвідок охоплює питання історичного музикознавства й інтерпретології, сольного та ансамблевого виконавства, камерно-інструментальної і камерно-вокальної композиторської творчості, музичної педагогіки. Увагу зосереджено на історично-текстологічних й інтерпретаційних аспектах творчості Й. С. Баха; жанрових і комунікативних властивостях фортепіанних квартетів В. А. Моцарта; особливостях стилістики фортепіанних фантазій Л. Бетховена. Поглиблено досліджено творчість французьких авторів – К. Дебюссі, Д. Мійо, А. Онеггера, Ф. Пуленка і видатного українського композитора М. Скорика. Фортепіанну школу України осмислено з позицій феноменології й онтології як системне явище і як феномен національної культури. Видання адресовано музикознавцям, культурологам, здобувачам освіти навчальних закладів культури і мистецтва, викладачам-піаністам, широкому колу читачів, поціновувачам фортепіанного мистецтва. Матеріали подані в авторській редакції та відображають власну наукову позицію авторів, які несуть повну відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукової термінології, імен, джерел посилання.
 • Документ
  Економіко-організаційні засади розвитку суб’єктів сфери театрального мистецтва
  (СПДФО Добринін В.Є., 2013) Кучин, Сергій Павлович
  У монографії досліджено економіко-організаційні засади розвитку суб’єктів сфери театрального мистецтва. В роботі підкреслюється важливість розвитку суб’єктів соціально-культурної сфери, що є необхідною умовою формування у національному господарстві ефективної соціально-економічної системи. Наголошується на зростанні ролі та значення духовно-моральних та соціокультурних чинників в умовах реалізації імперативу виживання людства. Видання призначене науковцям, викладачам, студентам, керівникам системи управління соціально-культурною сферою, широкому колу осіб, які цікавляться питаннями розвитку соціальнокультурної інфраструктури
 • Документ
  Музика і художня література: форми кореляції
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2021) Каленіченко, Ольга Миколаївна
  Монографія присвячена дослідженню проблеми взаємозв’язку літератури і музики в творах таких авторів, як І. Франко, Л. Українка, Ф.М. Достоєвський, А.П. Чехов, В. Набоков, Х. Муракамі, Ф. Сологуб, Б. Зайцев і ін. На основі репрезентативних художніх текстів показано, що звернення письменників до теми музики, до класичних зразків світової опери, як жанру музично-драматичного мистецтва, і образам музикантів відкриває перед авторами творів широкі можливості – від розкриття прихованих почуттів і переживань, загострення духовно-етичних проблем і філософського осмислення буття людини до цікавих експериментів в області форми, композиції і сюжетів. Видання призначене філологам, мистецтвознавцям, культурологам і всім, хто цікавиться літературою і музикою.
 • Документ
  Художня практика Р. Вагнера як комунікативно-творчий процес
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2018) Шаповал, Оксана Петрівна
  У монографії автор розглядає художню практику Р. Вагнера у світлі теорії комунікації. На нинішньому етапі комунікативний дискурс визначив безліч дослідницьких напрямів в музикознавстві, зокрема, пов’язаних з виконавським мистецтвом, природою музичних жанрів, аналізом тексту в семіотичній проекції, проблемами сучасного режисерського оперного театру. Екстраполяція методів теорії комунікації у вагнерознавство, здійснена у монографії, сприяє виявленню специфіки художнього мислення німецького композитора і способів входження його музичних творів в континуум культури. Системний підхід визначив охоплення різних форм художньої практики Р. Вагнера в їх діалек-гичному взаємозв’язку. Пропонована наукова праця може бути цікавою не тільки фахівцям, але й широкому колу читачів.
 • Документ
  Наталія Олександрівна Єщенко. Життя і творчість
  (2021) Руденко, Ніна Іванівна
  Монографія через оповідання про життя і творчість Н. О. Єщенко ілюструє одну зі сторінок історії багатої музичної культури Харкова другої половини XX століття. У книзі вперше представлено опис дисертації Н. О. Єщенко. Видання розраховане на професійних музикантів, викладачів музичних закладів освіти та любителів музики.
 • Документ
  Камерні ансамблі для струнних смичкових інструментів та фортепіано французьких композиторів останньої третини ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалі творів М. Форе, К. Дебюссі, М. Равеля)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2019) Дедусенко, Жанна Вікторівна
  Розглянуто динаміки французького камерного ансамблю, виявлення його типологічних рис. У наших монографічних нарисах за предмет вивчення обрані твори Г. Форе, К. Дебюссі й М. Равеля.
 • Документ
  Canto sospeso / Перервана пісня: Книга про В. В. Топіліна
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2018) Пінчук, Олена Григорівна
  Книга «Canto sospeso: Книга про В. В. Топіліна» є спробою висвітлити життєвий та творчий шлях видатного, легендарного музиканта – піаніста і педагога – в максимально можливому на сьогоднішній день обсязі, без «темних плям» і купюр, які притаманні усім небагатьом друкованим працям про нього і які зумовлені обставинами життя піаніста та законами суспільно-політичного режиму нашої, в недалекому минулому, спільної країни. В основу книги покладені рідкісні архівні матеріали та нечислені друковані праці про В. В. Топіліна, які виникли до початку нашої пошукової роботи над темою і під час її. Новим – найціннішим та найцікавішим матеріалом є спогади про В. В. Топіліна, які зібрані автором проекту впродовж 2009–2018 років; вони склали основну – другу – частину книги; поряд з ними ми розмістили і ті друковані матеріали, котрі накопичила бібліографія з теми. Цьому матеріалу передує авторський нарис про життєвий та творчий шлях В. Топіліна, написаний за матеріалами, зібраними і доступними на цей час, з урахуванням сучасного підходу до історії вітчизняної культури, вільного від ідеологічних обмежень минулого часу. Додатки до книги містять в собі бібліографічний список літератури про Топіліна, список його аудіозаписів, світлини різних років та фотодокументи, відомості про авторів спогадів та матеріалів про Топіліна. До книги додається компакт-диск із записами В. Топіліна, які були знайдені, відновлені та оцифровані.
 • Документ
  Етюди оптимізму з Валентином Борисовим
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2017) Бевз, Марина Володимирівна
  Монографія присвячена відомому українському композитору, одному із засновників харківської композиторської школи, заслуженому діячеві мистецтв України, професору Валентину Тихоновичу Борисову (1901—1988). Творча, музично-громадська діяльність митця презентується «крізь призму» його фортепіанної музики. Монографія стане в нагоді при викладанні академічних курсів з історії української музики, музичної педагогіки, інструментознавства та оркестровки, в класі спеціального фортепіано. Музично-теоретичний та виконавський аналіз творів Валентина Борисова допоможе молодим музикантам в опануванні сучасної музичної мови. Повернення на концертну естраду яскравих, високохудожніх творів композитора сприяти ме збагаченню сучасного концертного репертуару
 • Документ
  Економіко-організаційний аспект розвитку соціально-культурної сфери в Україні (на прикладі організацій театрального мистецтва)
  (Полтава, Скайтек, 2011) Кучин, Сергій Павлович
  В роботі досліджено сутність, специфічні риси та сучасні проблеми розвитку соціально-культурної сфери в Україні. Проаналізовано особливості фінансування процесу суспільного відтворення в соціально-культурній сфері. Розглянуто проблему кадрового забезпечення та особливості оплати праці в соціально-культурній сфері. Досліджено державну політику забезпечення сталого процесу відтворення в галузі культури та мистецтва в Україні. Окремо розглянуто процес суспільного відтворення та специфіку творчо-виробничого процесу в галузі культури та мистецтва на прикладі організацій оперного мистецтва. Для студентів, аспірантів, викладачів економічних, управлінських та творчих вузів і факультетів, наукових співробітників, а також широкого кола осіб, що цікавляться питаннями розвитку соціально-культурної сфери
 • Документ
  Гама творчої долі Миколи Коваля. Творчий портрет народного артиста України
  (Харків Колегіум, 2019) Щукіна, Юлія Петрівна
  Книгу присвячено творчій долі одного з провідних майстрів оперного мистецтва України к. XX — поч. XXI cтоліть народного артиста України Миколи Коваля (1946 — 2018). Випускник Харківського державного інституту мистецтв ім. І. Котляревського, М. Коваль був нащадком традицій корифеїв харківської вокальної школи П. Голубєва і Б. Гмирі. Матеріалом автору послужили півсотні оперних постановок режисерів Л. Куколєва, В. Лукашева, І. Нестеренко, І. Черничка та диригентів В. Гореліка, А. Калабухіна, В. Куценка, В. Мутіна, Я. Скибинського, І. Шаврука, у яких Микола Коваль створив особистісно-своєрідну галерею класичних та сучасних образів.
 • Документ
  Творча діяльність театрів оперети і музичної комедії України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.: жанровий аспект
  (Харків Колегіум, 2021) Щукіна, Юлія Петрівна
  У цій книзі вперше розглядаються та аналізуються зміни жанрових пріоритетів у репертуарній політиці та пов’язаний з ними розвиток режисури одночасно в трьох театрах України: Харківському академічному театрі музичної комедії, Київському Національному театрі оперети і Одеському академічному театрі музичної комедії ім. М. Водяного – в період 1950–2000-х років. У дослідженні авторка спирається на понад 200 постановок оперет, музичних комедій, водевілів, мюзиклів, рок-, блюз- і зонг-опер профільних театрів України, а також їх зарубіжних аналогів
 • Документ
  Композитор Віталій Губаренко. Аспекти вияву творчої індивідуальності
  (2021) Драч, Ірина Степанівна
  Монографія присвячено творчості українського композитора. Простежено еволюцію авторської індивідуальності крізь призму характерних для неї художніх модусів, розглянуто його симфонічні та камерні твори.
 • Документ
  Камерні ансамблі для струнних смичкових інструментів та фортепіано французьких композиторів останньої третини ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалі творів М. Форе, К. Дебюссі, М. Равеля)
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2019) Дедусенко, Жанна Вікторівна
  Створення цілісної картини динаміки французького камерного ансамблю, виявлення його типологічних рис вимагають попередньої аналітичної роботи з локальним емпіричним матеріалом, на основі результатів якої може бути досягнуте наукове й виконавське знання цієї традиції у всій її повноті й еволюційному русі. У наших монографічних нарисах за предмет вивчення обрані твори Г. Форе, К. Дебюссі й М. Равеля.
 • Документ
  Вокально-хорова творчість Г.В. Свиридова: жанрова поетика та її духовні основи
  (2016) Александрова, Оксана Олександрівна
  У монографії викладено досвід історико-культурологічного аналізу духовних концептів християнського світосприйняття в російській філософії та, як його віддзеркалення, – у музиці геніального композитора, музичного діяча та художника мислителя ХХ століття Г. В. Свиридова. У процесі системного дослідження жанрової поетики вокально-хорових творів митця визначено ціннісно-смислові домінанти його художнього мислення завдяки взаємодії літургійної та світської музичних традицій; найважливіші закономірності музичної мови як художньої системи. Висвітлено духовний світ музики композитора, зокрема, християнські мотиви у творах радянського періоду, відбиття традицій православного богослужебного співу в хорах пізнього стилю. Пропонований автором підхід спрямований на вдосконалення методики аналізу сучасних музичних творів духовної тематики. Видання призначене викладачам, студентам, працівникам культури й освіти, а також фахівцям, які досліджують проблеми музичного мистецтва та сучасної композиторської творчості.
 • Документ
  Homo interpretatus в музичному мистецтві ХХ – початку XXI століть
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2020) Ніколаєвська, Юлія Вікторівна
  Монографія присвячена ключовому для мистецтва ХХ-ХХІ сто літь образу людини – Homo Interpretatus, який є базовим концептом інтер претативної теорії музичної комунікації, зумовлюючи її актуальність для сучасної музикології. Перша частина містить огляд сучасних теорій комунікації та дотичних до пошукованої теорії категорій аналітичного музикознавства. Розроблено струк туру інтерпретології, низку понять цілісної концепції Homo Interpretatus та ав торську типологію комунікативно-інтерпретувальних стратегій, яка мислиться максимально відкритою до нових комунікацій. Друга частина пропонує приклади дієвої реалізації комунікативних страте гій Homo Intеrpеrtatus, що напрацьовані авторкою у педагогічній та концертно просвітницькій діяльності та слугують системному обґрунтуванню запропо нованої теорії. Аналітичні розділи присвячено комунікативним стратегіям Homo Interpretatus (композитор-виконавець-дослідник-слухач), що розкри вають їх зміст в царині мистецтва класики та нон-класики.
 • Документ
  Харківська гітарна школа: таланти і час
  (ХНУМ ім. І. П. Котляревського, 2017) Ніколаєвська, Юлія Вікторівна
  У дослідженні висвітлено історичні етапи становлення академічної хар ківської гітарної школи, сучасний стан гітарного виконавства одного з провідних центрів мистецької освіти України – Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. На підставі всебічного аналізу діяльності визначних особистостей, причет них до процесу формування гітарної школи в Харкові, а також методологічних засад вивчення спадкоємності кількох генерацій виконавців у системі «вчитель – учень» на сучасному етапі зроблено узагальнення щодо стратегічних напрямів розвитку гітарного мистецтва на чолі з лідерами виконавського та викладацького процесу. Викладено концепційне бачення розвитку української гітаристики. Дослідження призначено для музикантів-професіоналів, викладачів і сту дентів музичних вишів України
 • Документ
  Гармонія в системі інтонаційних зв'язків
  (Музична Україна, 1984) Кравцов, Тарас Сергійович
  У своєму дослідженні автор пропонує читачеві оригінальну музично-теоретичну концепцію і новаторський досвід інтонаційно-гармонічного аналізу на матеріалі творів, які концентрують у собі найбільш своєрідні риси гармонійного мислення композиторів XIX-XX століть