Методика роботи з хором

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського

Анотація

Навчальне видання є викладом лекційного курсу «Методика роботи з хором», що викладається на 2 курсі бакалаврату спеціальності «Хорове диригування». Курс «Методика роботи з хором» має на меті сприяти творчому втіленню сучасних методичних проблем хорового виконавства, формуванню навичок узагальнення виконавського досвіду та пошуку різноманітних шляхів вирішення виконавських завдань. Як предмет, що синтезує в собі знання з дисциплін професійного циклу, лекційний курс потребує загальної ерудованості, творчого мислення студента.

Опис

Ключові слова

хорове виконавство, хорове диригування, бакалавр

Бібліографічний опис

Савельева Г. В. Методика роботи з хором. В2 ч. Ч. 1: Діяльність диригента хору в умовах навчально-виховної роботи та теоретико-методичні засади вокального виховання у хорі : курс лекцій з дисципліни для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, спеціальність 025 «Музичне мистецтво», спеціалізація «Хорове диригування», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків : Копі-студія «Ларец», 2020. 56 с.