ТЕНДЕНЦІЇ ЖАНРОВО-СТИЛЬОВОЇ ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКОЇ СКРИПКОВОЇ МІНІАТЮРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У дисертації досліджується жанр скрипкової мініатюри, його ґенеза та тенденції розвитку. На матеріалі мініатюр для скрипки соло та скрипки з фортепіано І. Альбової, О. Безбородька, В. Борисова, О. Войтенка, В. Гомоляки, О. Гнатовської, К. Домінчена, Г. Жуковського, Ю. Іщенка, І. Карабиця, М. Кармінського, О. Ківи, І. Ковача, С. Колобкова, Л. Колодуба, А. Кос-Анатольського, Г. Леонової, В. Маника, Л. Ревуцького, В. Сильвестрова, М. Скорика, О. Станка, М. Степаненка, М. Стецюна, В. Теличка, Л. Шукайло, Ю. Щуровського виявлена жанрово-стильова динаміка жанру у творчості українських композиторів другої половини ХХ – початку ХХІ століть

Опис

Ключові слова

українська скрипкова музика, харківська школа

Бібліографічний опис

Мельник А. О. Тенденції жанрово-стильової динаміки в українській скрипковій мініатюрі ХХ – ХХІ століть : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / А. О. Мельник. - Харків, 2016. 16 с.

Зібрання