Камерно-інструментальна музика А. Шнітке: принципи композиторського мислення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Дисертацію присвячено вивченню принципів композиторського мислення А. Шнітке в сфері камерно-інструментальної музики. Систематизуються наукові спостереження щодо різних принципів композиторського мислення, об’єднаних поняттями універсалізму та постмодерністського мислення, деталізуються прояви діалогізму, ігрової логіки, «двополюсності», таксономічних ефектів, установок на заперечення власного «Я», роботи по моделях. Аргументується звернення до поняття «композиторське мислення», що в даній роботі виступає певною альтернативою стилю та дозволяє уникнути деяких термінологічних протиріч, що виникають між «стилем» та «полістилістикою», «стилем» та «постмодерністським мисленням»

Опис

Ключові слова

Шнітке А., інструментальна музика, стиль композитора

Бібліографічний опис

Ващенко О. В. Камерно-інструментальна музика А. Шнітке: принципи композиторського мислення : автореф. дис. канд. мистецтвознавства / О. В. Ващенко. - Харків, 2016. 19 с.

Зібрання