Стилізація гуцульського фольклору в українській музиці кінця ХІХ – початку ХХІ століття: композиторський і виконавський аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

У дисертаційній роботі охарактеризовано методи композиторського опрацювання фольклорного первня – цитування, обробка, стилізація. Простежено динаміку розвитку композиторських методів опрацювання фольклору на прикладі національно-орієнтованої творчості М. Лисенка, в якій викристалізувались основні семантичні засади та принципи практичної роботи з фольклорним матеріалом

Опис

Ключові слова

гуцульський фольклор, композитор і фольклор, українські композитори

Бібліографічний опис

Данилець В. В. Стилізація гуцульського фольклору в українській музиці кінця ХІХ – початку ХХІ століття: композиторський і виконавський аспекти : дис. канд. мистецтвознавства / Вікторія Володимирівна Данилець ; наук. кер. Дутчак Віолетта Григорівна.- Харків, 2021. 220 с.

Зібрання