Темброва драматургія сонати для фагота і фортепіано К. Сен-Санса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Метою даної роботи є здійснення виконавського аналізу тембрової драматургії в Сонаті для фагота і фортепіано ор. 168 К. Сен-Санса. Звернення до останнього камерно-інструментального твору К. Сен-Санса – Сонати для фагота і фортепіано – обумовлено систематичним інтересом виконавців до даного твору та її маловивченістю в науково-дослідницькій літературі. А також досвід вивчення виключно виконавського аспекту втілення тембрової драматургії обраного твору відсутній в сучасній українській музикознавчої практиці

Опис

Ключові слова

виконавство на фаготі, французькі композитори

Бібліографічний опис

Рогоза В. О. Темброва драматургія сонати для фагота і фортепіано К. Сен-Санса : магіст. робота / В. О. Рогоза ; наук. кер. Овчар О. П. - Харків, 2020. - 60 с.