Іноземна мова. Методичні рекомендації до практичних занять Освітній рівень – перший освітньо-професійний Ступінь вищої освіти – Бакалавр Галузь знань – 02 Культура і мистецтво Спеціальність – 025 Музичне мистецтво 026 Сценічне мистецтво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Опанування матеріалу навчальної дисципліни передбачає практичних занять в обсязі, що визначений у робочому навчальному плані. Обсяг практичних занять для здобувачів денної форми навчання складає 96 годин

Опис

Ключові слова

англійська мова, бакалавр

Бібліографічний опис

Іноземна мова: метод. рекомендації до практичних занять / Ю. І. Лаптінова. - Харків, 2022. 22 с.