Оперно-хорова творчість українських композиторів другої половини ХХ століття: шляхи розвитку.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

У дисертації запропонована цілісна концепція оперно-хорової творчості, заснована на вивченні структурно-вербальних та драматургічно- функціональних аспектів її втілення в оперному цілому. Подальшої розробки як науки дістало вітчизняне хорознавство, зокрема, визначені його предмет, проблематика, методологія, надана періодизація його історичного розвитку у другій половині ХХ ст.
The dissertation is an integral concept of opera-choral creation based on the study of structural-verbal and dramatic-functional aspects of its realization in the opera as a whole. National choral studies as a science has received further development namely in definition of its structure, objectives, periodization of its historical development in the second half of the twentieth century.

Опис

Ключові слова

хорознавство, оперно-хорове виконавство, choral studies, opera-choral performance

Бібліографічний опис

Бєлік-Золотарьова Н. А. Оперно-хорова творчість українських композиторів другої половини ХХ століття: шляхи розвитку : дис. ... канд. мистецтвознавства / Бєлік-Золотарьова Наталія Андріївна ; наук. кер. Рощенко Олена Георгіївна. Харків, 2011. - 252 с.

Зібрання