Вокальна музика Г. Свиридова: параметри співтворчості виконавця та композитора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Вивчення вокальних стилів у світлі співтворчості композитора та першовиконавців зумовило вибір міждисциплінарної взаємодії різних підходів: інтонаційний– спонукає до верховенства практичного засвоєння вокальної аури творів, що вивчаються через діяльність співака; жанрово-стилістичний – сприяє розкриттю взаємодії жанрів вокальної творчості та стильового розмаїття її втілення в музиці Г. Свиридова; семантичний – увиразнює поетичні концепти музичного твору, що сприймаються як символи «національного образу світу»; інтерпретаційний – залучає механізми виконавської діяльності через синергію психології, технології та духовної сфери співацької життєтворчості.

Опис

Ключові слова

вокальне мистецтво, трансценденція співтворчості

Бібліографічний опис

Сунь Бо. Вокальна музика Г. Свиридова: параметри співтворчості виконавця та композитора : дис. канд. мистецтвознавства ; наук. кер. Шаповалова Людмила Володимирівна. - Харків, 2019. 199 с.

Зібрання