Форми прояву класико-романтичної традиції у фортепіанних п'єсах оp.11 А. Шенберга

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Мета даної роботи полягає в осягненні спадкоємності фортепіанних пʼєс атонального періоду А. Шенберга з романтичними традиціями та шляхів розкриття духовно-художнього світу композитора Г. Гульдом – одним із стійких прихильників естетики і практики нововіденської школи. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розкритті на конкретному прикладі спадкоємних зв’язків атональних фортепіанних п’єс А. Шенберга з мистецтвом класико-романтичної епохи

Опис

Ключові слова

австрійські композитори, романтизм, виконавство на фортепіано, атоналізм

Бібліографічний опис

Гмирін П. О. Форми прояву класико-романтичної традиції у фортепіанних п'єсах оp.11 А. Шенберга : магіст. робота / П. О. Гмирін ; наук. кер. Іванова І. Л. - Харків, 2021. - 91 с.