Принципи співвідношення слова та музики у вокальних циклах композиторів другої половини ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 025 – «Музичне мистецтво» (02 – «Культура і мистецтво»). Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського, Міністерство культури та інформаційної політики України, Харків, 2022. Дисертацію присвячено виявленню принципів співвідношення слова та музики у вокальних циклах композиторів другої половини ХХ століття.

Опис

Ключові слова

камерно-вокальна музика, українські композитори, Клебанов Д., вокальний цикл, Губаренко В., Соловкін П.

Бібліографічний опис

Калініна А. С. Принципи співвідношення слова та музики у вокальних циклах композиторів другої половини ХХ століття : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Калініна Анна Сергіївна ; наук. кер. Мізітова Аділя Абдуллівна. Харків, 2022. 280 с.

Зібрання