Шляхи розвитку фортепіанного мистецтва Тайваню

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Мета дослідження – відтворення цілісної картини формування та розвитку тайванського фортепіанного мистецтва і дослідження багатогранної діяльності її визначних представників у галузі композиції, виконавства та педагогіки. Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що вперше зроблена спроба скласти цілісну картину шляхів розвитку фортепіанного мистецтва Тайваню в аспекті омпозиторської творчості, виконавства та педагогіки.
The purpose of the research is to reproduce a complete picture of the formation and development of Taiwanese piano art and to study the multifaceted activities of its prominent representatives in the field of composition, performance and pedagogy. The scientific novelty of the research results is that for the first time an attempt was made to compile a complete picture of the ways of development of piano art in Taiwan in the aspect of composer creativity, performance and pedagogy.

Опис

Ключові слова

фортепіанне мистецтво, етнічна музика, фактура твору, piano art, ethnic music, texture of the work

Бібліографічний опис

Сун Н. Ю. Шляхи розвитку фортепіанного мистецтва Тайваню : дис. ... д-ра філософії : спец.: 025 - Музичне мистецтво / Сун Наталія Юріївна ; наук. кер. Чернявська Маріанна Станіславівна. - Харків, 2023. -285 с.

Зібрання