Практикум з французької вокальної музики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матеріал методичних рекомендацій сприяє оволодінню стилістикою французької вокальної музики, де велике значення набуває чітка вимова французьких фонем. Практичний курс стає необхідною підмогою у професійному розвитку студентів за фахом «Академічний спів», які набувають потрібні знання як у теоретичному, так і практичному аспекті щодо особливостей інтерпретації французьких вокальних творів

Опис

Ключові слова

французська музика, вокал

Бібліографічний опис

Практикум з французької вокальної музики : метод. рек. / Т. В. Жаркіх. - Харків, 2020. 18 с.