Семантичний та виконавський аналіз концерту для туби Дж. Вільямса

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Матеріалом дослідження є нотні записи, відео та аудіо матеріали виконання творів Дж. Вільямса. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в її межах вперше виявлено жанрово-стильові та семантичні особливості Концерту для туби з оркестром Дж. Вільямса. Зроблено узагальнення з питань стосовно можливих інтерпретацій твору

Опис

Ключові слова

виконавство на тубі, американські композитори

Бібліографічний опис

Вінниченко А. П. Семантичний та виконавський аналіз концерту для туби Дж. Вільямса : магіст. робота / Вінниченка Андрія Павловича ; наук. кер. Овчар О. П. - Харків, 2023. - 56 с.