Камерні ансамблі для струнних смичкових інструментів та фортепіано французьких композиторів останньої третини ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалі творів М. Форе, К. Дебюссі, М. Равеля)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Створення цілісної картини динаміки французького камерного ансамблю, виявлення його типологічних рис вимагають попередньої аналітичної роботи з локальним емпіричним матеріалом, на основі результатів якої може бути досягнуте наукове й виконавське знання цієї традиції у всій її повноті й еволюційному русі. У наших монографічних нарисах за предмет вивчення обрані твори Г. Форе, К. Дебюссі й М. Равеля.

Опис

Ключові слова

камерний ансамбль, Форе Г., французькі композитори, Дебюсси К., Равель М., інструментальна музика

Бібліографічний опис

Дедусенко Ж. В. Камерні ансамблі для струнних смичкових інструментів та фортепіано французьких композиторів останньої третини ХІХ – початку ХХ століть (на матеріалі творів М. Форе, К. Дебюссі, М. Равеля) : монографічні нариси для іноземних студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти» та «Фортепіано, орган» із дисципліни «Методика викладання камерного ансамблю» / Ж. В. Дедусенко; Харків. нац. унів. мистецтв; 2019. – 107 с.

Зібрання