Лабораторія тіні. Методичні рекомендації до практичних занять. Освітній рівень – перший, освітньо-професійний ступінь вищої освіти – бакалавр, галузь знань – 02 «Культура і мистецтво». Спеціальність – 026 «Сценічне мистецтво». Освітньо-професійна програма «Акторське мистецтво театру ляльок»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ХНУМ ім. І. П. Котляревського

Анотація

Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати бакалаври відповідно до вимог освітньо- кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу вибіркової дисципліни «Лабораторія тіні», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень

Опис

Ключові слова

актор театру ляльок, сценічне мистецтво

Бібліографічний опис

Лабораторія тіні : метод. рекомендації до практичних занять для бакалаврів / Укладач Шаповалова Н. П. - Харків, 2022. - 11 с.