Навчальний посібник з італійської мови для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Ч. 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського

Анотація

Вивчення італійської мови є неодмінним складником академічного вокального мистецтва. Даний навчальний посібник має за мету сформувати іншомовну комунікативну компетентність у сфері професійного спілкування в усній і письмовій формах, що забезпечить можливість опанування новітньою фаховою інформацією.

Опис

Ключові слова

італійська мова

Бібліографічний опис

Боровенська Т. О. Навчальний посібник з італійської мови для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня. Ч. 1 / Боровенська Тетяна Олексіївна. - Харків, 2024. - 59 с.